NADAL TO SAMO[V 2019 r.]

Trzeci rok uczestnicząc w demonstracjach i płacąc składkę popieram to coś, co nazywa się Akcja Demokracja i prawdopodobnie z tej racji regularnie otrzymuję e-mailowy biuletynu nawołujący do podejmowania wszelkich działań mających w przekonaniu zespołu aktywistów prowadzić do uratowania wolności obywatelskiej. Dziś (27 IV) również dotarł do mojej internetowej skrzynki pocztowej kolejny tekst pełen udramatyzowanych zaklęć, które w przekonaniu podpisującego się pod tym Piotra C. mają zachęcić do odpowiedzialnego głosowania w wyborach naszych przedstawicieli w Parlamencie Europejskim. Tego rodzaju apel oczywiście ma sens, natomiast zastrzeżenia budzą przedstawione racje.

Można się bowiem zgodzić z tym, że "wielu z nas zależy, aby odsunąć PiS od władzy. Ale jestem przekonany, że mogą w tym pomóc właśnie marzenia i wizja, głosowanie za czymś, a nie przeciw czemuś", mimo iż bardziej przekonujące było by powołanie się na racje rozumowe. Przede wszystkim jednak przerażenie budzi widoczna mimo niedomówień postać owych "marzeń i wizji". Przecież z treści i omawianego apelu i wcześniejszych podobnych enuncjacji wynika, że ta wyśniona przyszłość to ma być powtórzenie tego, co już było i doprowadziło ludzi do wyboru obiecujących radykalne zmiany PiSowców!

To prawda, że nie mając innej alternatywy, lepiej mieć jako przedstawicieli zakłamanych politykierów w rodzaju Tuska, Schetyny, Czarzastego, Gawkowskiego oraz pełnych dobrych chęci lecz naiwnych, wręcz bezmyślnych jak Biedroń, Kukiz i Zandberg niż oddać władzę bardziej zakłamanej i wręcz infantylnej ekipie Kaczyńskiego. Jeśli jednak wyobraźnia Piotra C. nie potrafi nawet w marzeniach sięgnąć dalej niż ta zgrzebna przeszłość, to jedno co mogę, to wyrazić współczucie i ubolewanie, że Akcji Demokracji nie stać na kogoś o większych możliwościach umysłowych.

Nie było by potrzeby wytykania tego mankamentu, gdyby chodziło o sprawę jednostkową. Jednak ukazany marazm intelektu jest zjawiskiem powszechnym. Ta sama bezmyślna, milcząca aprobata stanu sprzed 2016 roku zajmuje bez reszty całą publicystykę Gazety Wyborczej, Polityki, OKO-press, Krytyki Politycznej, Kultury Liberalnej, Przeglądu Socjalistycznego, TVN i wszystkich podobnych. Pełno tam nawoływań antyPiSowskich, natomiast gdy chodzi o "marzenia i wizje" lub bardziej racjonalnie traktowane plany na przyszłość, nie ma niczego poza bezrefleksyjnym powtarzaniem zużytych starych pomysłów na uzyskanie ogólnego dobrostanu. Pomysłów, które we wszystkich swych wariantach zostały już przecież wypróbowane. A rezultatem tego eksperymentu jest oczywisty wniosek, że może niektóre z nich są słuszne, lecz zarazem jakiegoś istotnego elementu w nich brakuje. Sytuacja jest tragiczna, prawie beznadziejna, gdyż z jednej strony mamy ślepotę lub zmowę milczenia tzw. czynników miarodajnych (polityków, menadżerów kontrolujących media, lokalnych "autorytetów" itp.), z drugiej zaś bierną obojętność ogółu uprawnionych do głosowania jedermensch-ów. Te dwa zjawiska należy objaśnić.

Tak więc, gdy weźmiemy obfitą twórczość publicystyczną od najbardziej płodnych tuzów tej branży do skromniutkich popiskiwaczy dopuszczanych niekiedy na łamy, panuje zmowa przemilczania wszystkich tekstów zawierających choćby wzmiankę o zjawiskach świadczących przeciw zachowaniu status quo w traktowaniu polityki i społecznictwa. Nie znam artykułu lub felietonu wałkującego współczesne nasze problemy społeczne, w którym wyrażono choćby wzmiankę, że jednak należy wziąć pod uwagę wskazania wynikające z treści np. książki Mirosława Matyi "Polska semidemokracja", z publikacji Pawła Marczewskiego "Partie polityczne a jakość polskiej demokracji" (Fundacja im. S. Batorego, wolna licencja), Piotra Uziębły "Demokracja partycypacyjna" i wielu innych. Upór z jakim ignorowane są przez Gazetę Wyborczą, Przegląd Socjalistyczny, Krytykę Polityczną itp. sugestie (moje, a przypuszczam, że także wielu innych, równie skutecznie przemilczanych), by zainteresować się zagadnieniem dialogu obywatelskiego jest tak wyraźny, że aż nasuwa to podejrzenie świadomej zmowy.

Nie lepiej przedstawia się sprawa od strony ogółu społeczeństwa, które biernie toleruje brak dialogu w mediach, polityce, społecznikostwie, gdzie mamy wyłącznie monologi i kazania uzupełniane jedynie wywiadami i tzw. debatami redakcyjnymi, które są po prostu nieudanymi podróbkami dialogu. Nie uzupełniają tego braku konferencje i spotkania z publicznością organizowane dla rozmaitych mniej lub bardziej ważnych osób, gdzie niewygodne uwagi są tuszowane frazesami lub traktowane jako nierozsądne a nawet obrazoburcze.

Zadziwia powszechny brak refleksji nad wymową tej niesymetrycznej sytuacji. Gdy którykolwiek polityk czy to będzie Schetyna, Biedroń, Czarzasty, Zandberg czy inny lub inna przedstawia swoją wizję zarządzania, z postępowania każdego z nich widać, że zapatrzony (lub zapatrzona) w swoją wizję zupełnie nie jest zainteresowany tym, co myślą te i ci, których ten tzw. program ma uszczęśliwić. Myślący obserwator zauważy, że poza tymi obietnicami nie myśli się o tym, by stworzyć warunki dla komunikowania się ze społecznością, tak by umożliwić jej wpływanie na realizację zapowiedzianych działań, na to, by wynikające w biegu sprawy szczegóły były pojmowane i akceptowane przez publiczność. Mówiąc w uproszczeniu politycy uznają wyborców za niezdolnych do myślenia. Choć nie wyrażają tego wprost, swoim postępowaniem wykazują chorobliwe przekonanie, że elektorat dba tylko o dobro osobiste, a udział w rozważaniu tego, jak i skąd powstają inicjatywy, jest ludziom niepotrzebny jako istotom niezdolnym do refleksji.

To dotyczy polityków, ale podobny zarzut stawiam publicystyce. Choć objawy tego są inne, relacje mediów z odbiorcami kształtują się podobnie do tych między politykami i publicznością. A ta w obu przypadkach zachowuje niezrozumiałą bierność. Ludzie zamiast domagać się poważnego i odpowiedzialnego traktowania ograniczają się do gestów w rodzaju rezygnacji z członkostwa, gdy lider rażąco lekceważy opinię ogółu, lub zaprzestania kupowania czasopisma, gdy redakcja nie reaguje na listy i komentarze.

Przykłady tego rodzaju bierności są znane. Gdy w 2004 roku odeszło 3/4 osób należących do SLD, nikt z nich nie próbował podjąć wspólnego żądania zachowania demokratycznych reguł wyraźnie zastrzeżonych w statucie. Przecież takiego protestu znaczącej części partii nie mógłby zlekceważyć najbardziej zadufany w sobie lider! I podobnie w przypadku czasopism oraz blogów, i to nawet tych, które dają możność wypowiadania się odbiorcom w formie komentarzy. Piszą więc wytrwale czytelniczki i czytelnicy o różnych sprawach pomijając jedną: chamstwo redakcji i autorów najwidoczniej przekonanych, że opinie motłochu nie są godne ich uwagi. Polacy chyba mniej, niż to jest w zachodniej części Europy, są zdolni do organizowania się w sporze z instytucjami przy wykorzystaniu efektu ilości żądających uznania prawa do wyrażania opinii. Jest przy tym widoczne, że o ile masowe i zorganizowane wystąpienie stwarza warunki do spokojnego i rzeczowego negocjowania, to protesty jednostek i małych grup prowadzą do krzyku i awantur powstających jako produkt poczucia bezsiły i bezradności.

Szereg faktów świadczy o tym, że ogół zdaje sobie sprawę z nienormalności tej sytuacji, gdy politycy, media i kto tam jeszcze nie są zobowiązani do dialogu z publicznością i nie odczuwają potrzeby takiego porozumienia, jednak nikt potrafi tego wyrazić w sposób dowodzący świadomości tego braku. Mówimy w takiej sytuacji, że "czuję, że coś jest nie w porządku, ale nie potrafię powiedzieć co". I tak mamy nikłe zainteresowanie uczestniczeniem w partiach, a o braku więzi z czytelnikami świadczą rozpaczliwe apele Przeglądu Socjalistycznego, Kultury Liberalnej i innych o dodatkowe wpłaty, czy zapewnienia Gazety Wyborczej, że "Wyborcza to Wy". Wszyscy oceniamy sytuację jako nienormalną. Jedni szansę naprawy widzą w jakiejś IV czy V Rzeczypospolitej, inni oczekują pojawienia się charyzmatycznego wodza, jeszcze inni chcą "łatać rzeczywistość" czyli po prostu nerwowo zabiegają o załagodzenie kolejnej nagłośnionej w prasie dolegliwości. Kiedy wreszcie dojdą do głosu ci, którzy widzą, że przynajmniej w jakiejś części przyczyn zła należy szukać nie w polityce i rozwiązaniach prawnych, lecz w tym, co nazywamy kulturą? Że potrzebne są nam nie sztuczki socjotechniczne, lecz dialog, zrozumienie tego, że każda i każdy z nas w miarę swych możliwości jest istotą myślącą. A to myślenie jest nie tylko bogactwem, którego nie wolno marnować, lecz także stanowi zasób energii, która może budować, natomiast zlekceważona zamienia się w bierną siłę niszczącą.

Powrót do spisu tematówPARTNERSTWO DLA DEMOKRACJI I ROZWOJU[II 2019 r.]

Odebrałem adresowany do nas wszystkich list Jana Szomburga [JS] zatytułowany "Partnerstwo dla demokracji i rozwoju" kończący się zapewnieniem, że "zapraszamy do nadsyłania propozycji artykułów na adres teksty@kongresobywatelski.pl." i obietnicą. że "Najlepsze z nich po redakcji naszego zespołu ukażą się na stronie www.kongresobywatelski.pl". Pal sześć obiecankę, nie ważne, czy moja pisanina zostanie uznana za "artykuł" do tego ew. za jeden z "najlepszych". Gdy ktoś zwraca się do mnie z propozycją mającą pozór zaproszenia do dialogu, proponuję podjęcie rozważenia kilku spraw, które uważam za ważne dla naszego kraju. Co prawda dotychczasowe doświadczenie wyniesione z korespondowania m. in. z panem Janem Szomburgiem [JS], a także z Gazetą Wyborczą dowodzą, że ta zachęta do pisania ma na celu nie wymianę myśli, lecz jedynie wzbudzenie u czytelników złudzenia partnerstwa w dialogu i zarazem uzyskanie dającego się efektownie sprzedać materiału urozmaicającego wąsko ograniczone własne plany urabiania opinii ogółu. Pozostaje jednak nadzieja (wg przysłowia matka głupich), że może tym razem coś drgnie? Może jednak ktoś podchwyci tą myśl, że istniejący sztywny podział na piszących i czytających nie wystarczy, że konieczny jest dialog!

JS jest główną postacią przedsięwzięcia funkcjonującego pod nazwą Kongres Obywatelski (KO). Inicjatywa ta wydaje mi się zwrócona na bardzo ważną tematykę (widoczną w nazwie KO i w powołaniu się na "partnerstwo"), a podobnie mniemam o Kongresie Kultury wiązanym z osobą Edwina Bendyka i o Ogólnopolskim Kongresie Praw Obywatelskich Adama Bodnara. Te trzy zjawiska oceniam ze względu na ich tematykę jako bardziej rokujące korzyści dla społeczeństwa niż wiele innych. Potencjalnie mogą one spowodować tak potrzebne nam ożywienie umysłowe, którego brak czynię odpowiedzialnym za poważne trudności występujące w polityce, społecznikostwie i kulturze. Niestety tego rodzaju efektu nie widać. Dlaczego tak się dzieje?

By podjąć próbę znalezienia odpowiedzi na to pytanie, wspomnę o jeszcze jednym czynniku, który podobnie powinien spowodować owocną burzę mózgów. Mam na myśli ostry spór między - określając umownie - J. Kaczyńskim i konstytucjonalistami. Jak to zauważył m. in. Hegel, każdy konflikt stwarza szansę dla rozwoju ideowego, oczywiście, gdy występują w nim elementy dyskursu, gdy nie przypomina pospolitego mordobicia, więc i w tym wypadku można oczekiwać korzyści dla społeczeństwa. I tu, tak jak w poprzednio wymienionych trzech zdarzeniach spodziewanego efektu nie widzimy, więc postawionym pytaniem należy objąć ten konflikt.

Otóż we wszystkich tych czterech zjawiskach dają się zauważyć trzy czynniki przeczące wspomnianemu przez JS "partnerstwu": brak dialogu, izolacjonizm i brak autokrytycyzmu. Cała nasza publicystyka społecznikowska i polityczna są to monologi i kazania jedynie ozdobione takimi podróbkami dialogu jak np. wywiad ze znaną osobą lub tzw. debata redakcyjna. Od lat nie mamy na tym polu dyskusji, a napływające różnymi kanałami krytyczne uwagi albo są ignorowane, albo traktowane jako agresja wymagająca odwetu karceniem lub nawet pozwem do sądu. Do tego dochodzi brak nie tylko współdziałania lecz nawet wzajemnego zainteresowania zarówno między trzema wspomnianymi kongresami jak i kotłowiskiem politycznym. Każde z nich istnieje bez refleksji nad tym, czy może warto było by zrozumieć, co inni myślą, czy mogły by sobie te cztery grupki wzajemnie czegoś wyjaśnić? To izolowanie się dla mnie jest zupełnie niezrozumiałe i sprzeczne z założeniami niby obowiązującymi w każdym z środowisk ukształtowanych wewnątrz owych tworów. Ba, wewnątrz każdego zarówno kongresu, jak i w partiach komunikacja między ogółem uczestników i kierownictwem ma charakter jednostronny, głównie "z góry na dół", co przypomina zresztą równie sprzeczne z "partnerstwem" stosunki między mediami i ich odbiorcami. Nie będę się jednak silił na sporządzenie dokładnego opisu tych trzech, jak to nazwałem, czynników, którym przypisuję odpowiedzialność za marazm intelektualny i spowodowany przez nie bezład i bezwład. Tu potrzebna jest ogólna dyskusja, o którą od kilku lat dopominam się przy każdej okazji.

Konkretnie oczekuję od JS i jego Kongresu Obywatelskiego udostępnienia na swojej witrynie internetowej miejsca na dyskusję. Dyskusja miała by na celu po pierwsze sprecyzować, jakiego dającego się zmierzyć (frekwencja wyborcza, wpłaty ...?) rezultatu swego działania oczekują uczestnicy KO, czy innego przedsięwzięcia, a następnie ocenić stopień uzyskania tych zamierzeń i wskazać, co może utrudniać uzyskanie założonego efektu. Istotne jest przy tym, by w tej debacie brały odpowiedzialny udział wszystkie osoby kierujące przedsięwzięciem, a wszyscy zabierający głos w ramach kongresu by odnosili się do wyników tych rozważań. Okazuje się bowiem, że bez spełnienia tych warunków nie tylko nie powstaje "partnerstwo", lecz dyskusja traci sens. Dowodzi tego np. brak efektów, ograniczonego niedopełnieniem wspomnianych postulatów, udzielania głosu czytelnikom stosowanego przez Gazetę Wyborczą, Kulturę Liberalną i ostatnio również przez Krytykę Polityczną. Z tym oczekiwaniem zwracam się zarówno do pozostałych kongresów, do mediów i do wszystkich dysponujących mniej lub bardziej popularnymi środkami przekazu.

Takie to uwagi zgłaszam w nawiązaniu do wezwania o "partnerstwo dla demokracji i rozwoju". Kieruję je nie tylko do JS, KO i innych wspomnianych publicznych osób i instytucji. Także osoby prywatne namawiam, by w każdej nadarzającej się okazji (spotkania przedwyborcze, kontakty z redakcjami itp.) domagać się realnej i powszechnej dyskusji o zamierzeniach, niedostatku efektów i sposobach naprawy. I powtórnie proszę, by w tych rozważaniach uwzględnić mój pogląd, iż głównie za nasze trudności odpowiedzialne są: brak dialogu, izolowanie się i brak autokrytycyzmu.

Powrót do spisu tematówŚLEPOTA I ZAKŁAMANIE[II 2019 r.]

Aktualnie przewala się w mediach sprawa "mowy nienawiści" jako problem nr 1. Jest to rzeczywista skaza i jej dostrzeganie należało by ocenić jako zdarzenie pozytywne, gdyby nie dziwna, powszechna ślepota. Wszyscy bowiem dopuszczeni do głosu w tej sprawie wyraźnie uważają MN za zjawisko samoistne, które zwalczać należy zakazami i ew. piętnowaniem praktykujących je. A przecież elementarna znajomość psychiki ludzkiej już od dawna wie, że wszelkie formy agresji najczęściej są zjawiskiem wtórnym, powstają jako bunt przeciwko poczuciu odrzucenia, czy raczej są nieuświadomioną formą protestu tych, którym zaprzeczono ich podmiotowości. Wiedza o tym należy do tak podstawowych składników cywilizacji, że całkowity brak refleksji nad tą możliwością powstania problemu nasuwa podejrzenie powszechnej ślepoty. Ślepoty podwójnej, bo nagle wszystkie autorytety i źródła nauczania oraz informacji nie tylko "zapomniały" o tym, jak powstaje agresja, lecz jednocześnie "utraciły" zdolność spostrzegania u siebie i w najbliższym otoczeniu odmawiania ludziom podmiotowości. To wskazuje, że mamy do czynienia nie tylko ze ślepotą, lecz również z zakłamaniem.

Tu należy wyjaśnić, o co chodzi, na czym polega owa podmiotowość. Od pewnego czasu bardzo silnie podkreśla się wagę poszanowania godności człowieka. Jest to oczywiście słuszne, jednak pojęcie owej godności zostało zawężone przez dyskusję nad jego przestrzeganiem. Podejmuje się jałowe rozważania nad użyciem słów "obrażających godność człowieka" nie zdając sobie sprawy, że główną rolę w tym wypadku odgrywa emocjonalne nastawienie osoby zarówno mówiącej i odbierającej. Znane są przecież nawet tak krańcowe wypadki jak wyrażenia sympatii użyciem słów łobuz, pedał, asfalt, komuch itd., oraz nienawiści i chęci poniżenia przez deklarowanie miłości, sprawiedliwości, przebaczenia. Z tego powodu należy jednak na pierwszym miejscu postawić nie "godność", lecz prawo człowieka do uznania jego podmiotowości, do tego, by miał on uzasadnione poczucie, że jego ograniczone, lecz rzeczywiste prawo do wpływania na decyzje jest respektowane, a jego świat myśli jest dostrzegany niezależnie od tego, jak ubogo lub bogato przedstawia się on w porównaniu z innymi.

Po tych wstępnych uwagach muszę wyjaśnić, w jakich wydarzeniach uwidacznia się owa ślepota wraz z towarzyszącym jej zakłamaniem. Zacznę od kwestii dotyczącej wydarzeń aktualnych. Otóż w czasie uroczystości upamiętniających zamordowanego prezydenta Gdańska, gdy wymieniano jego liczne oczywiste zasługi, wspominano także jego zaangażowanie społeczne. M. in. chwalono spotkania, które często miał z mieszkańcami miasta. Rzeczywiście było ich wiele jednak, co pominięto, wyłącznie z inicjatywy i pod przewodnictwem urzędowym, co pozwalało utrzymać w ryzach dyskusję ograniczoną do możliwości zadawania pytań i zgłaszania uwag przez osoby spośród obecnej publiczności. Nigdy prezydent nie spotkał się, czy choćby w jakiś sposób wyraził zainteresowanie, gdy dopominano się od niego zajęcia stanowiska, gdy miał szansę rozmowy z pozycji gościa dyskutującego jak równy z równym. A miał okazję choćby np. podczas manifestacji przeciw uderzającej w najuboższych podwyżce czynszu w sierpniu 2011 roku (załączam foto), lub gdy odmawiał dyskusji nad formami porozumiewania się urzędu z publicznością przez internet. Po prostu twierdzę, że prezydent Adamowicz uznawał podmiotowość mieszkających w Gdańsku tylko o tyle, o ile narzuca potrzebę tego promowanie swojej osoby w systemie wyborów samorządowych. Zarazem nie znam przypadku innego postępowania, przynajmniej wśród urzędników wybieralnych.

Inny, znacznie wyraźniejszy przykład przedmiotowego traktowania ludzi mamy w prasie aspirującej do odgrywania roli głosu kształtującego opinię publiczną. Mam na myśli powszechny, rzucający się w oczy brak zainteresowania tym, co myślą czytelnicy. Korespondencja napływająca do wszystkich redakcji albo jest pomijana (np. Przegląd Socjalistyczny, Polityka Kulturalna), albo ignorowana (np. Kultura Liberalna, Lewica.pl). Stanowczo twierdzę, że media informacyjne, sens istnienia których polega przecież na kształtowaniu więzi społecznych z władzami i międzyludzkie traktują publiczność jak bezwolne przedmioty, podobnie do tego, co napisałem o władzach. Tu wtrącę dygresję, mamy bowiem ciekawą zbieżność: jedynym znanym mi przykładem czasopisma, które prowadzi ograniczoną, lecz zauważalną dyskusję z ogółem czytających, jest Nasz Dziennik, który zarazem nie ma kłopotów finansowych, gdy inne czasopisma albo wabią sensacją, plotkami i wymyślną szatą graficzną, albo zmuszone są apelować o dodatkowe wsparcie finansowe.

Podobną wymowę odmawiania podmiotowości ma lekceważący stosunek do wpisujących komentarze praktykowany przez blogerów należących do "branży opiniotwórczej" (np. Daniel Passent, Maria Szyszkowska, Edwin Bendyk). Ani w samych blogach, ani w innej ich obfitej twórczości nie ma śladu zainteresowania ani tym, co postronne osoby im próbują przekazać, ani ich światem myśli. Ci ludzie dla nich po prostu nie istnieją jako osoby rozumne i czujące. Jest tym bardziej uderzające, że owi blogerzy uważają się za humanistów, za głoszących i praktykujących humanitaryzm, a także za osoby kulturalne! A przecież i humanizm i kultura wykluczają tak jawne, wręcz ostentacyjne lekceważenie usiłujących nawiązać nić porozumienia.

Tu spodziewam się zniecierpliwionej odpowiedzi, że przesadzam, że opisane przykłady postępowania, choć niewłaściwe, jednak nie mogą być przyczyną tak powszechnej skłonności do agresji słownej, lub nawet czynnej. Przecież widać, że nikt z tych, jakoby urażonych niedostrzeganiem ich podmiotowości, nie zgłasza pretensji. Owszem, np. w komentarzach blogów Passenta i Szyszkowskiej widać wiele wyrazów uznania czy wręcz uwielbienia tych, co wg mnie obrażają publiczność. Czy to nie przeczy moim zarzutom i tezie o źródle schamienia?

Nie przeczy. Znany jest fakt, że osoba poniżana, gdy jej stan przedłuża się (a może to dotyczyć okresu kilku pokoleń, jak to miało miejsce w niewolnictwie, zależności pańszczyźnianej, wśród wyrobników itp.), adaptuje się, przestaje świadomie postrzegać swoje upodlenie i tylko w sytuacji zaniku zależności materialnej wybucha agresją tym gwałtowniejszą, im bardziej narzucona sobie przedmiotowość została wypchnięta poza świadomy osąd. I tak właśnie jest z naszym społeczeństwem. Przyzwyczailiśmy się do tego, że traktowanie innych jako przedmioty, jest postępowaniem normalnym, co oczywiście dotyka także każdej i każdego z nas. I tylko poza świadomością zachowujemy niezwerbalizowaną pretensję, że jednak coś jest nie w porządku. Tak bezwiednie gromadzimy w sobie zasób złości, która wyładowuje się w niezrozumiałej dla nas samych agresji. Bez powodu odczuwamy satysfakcję, gdy poważana osoba (sędzia, lekarz, polityk itp.) doznaje upokorzenia, to boli nas czyjeś powodzenie, wymyślamy komukolwiek i z jakiejkolwiek okazji. A karanie tej naszej agresji powoduje jedynie chwilowe uciszenie wywołane obawą, która gdy ulega zmniejszeniu (np. w tłumie, lub w internecie), wybuch nastąpi tym silniejszy, im skuteczniej był tłumiony. Tłumienie tego buntu powoduje jego nasilenie i radykalizację.

Jako sposób na "mowę nienawiści" proponują nasi mędrcy zakazy i wychowanie w szkole. Jest w tym sporo racji, chociaż nie potrafimy podać niezawodnego systemu odróżniania tej "mowy" od żonglowania słowami niezbędnego przecież dla równowagi psychicznej. Sposoby te nie będą jednak skuteczne, jeżeli każdego, choćby najmniej uzdolnionego człowieka nadal będziemy traktować jako przedmiot zdolny jedynie do tak prostych, sterowanych socjotechnicznymi bodźcami czynności, jak np. wrzucenie kartki do urny, lub przyjęcie pouczeń. Każda osoba niezależnie od poziomu możliwości umysłu, potrafi myśleć. Te myśli mają swoją wartość, której lekceważenie zuboża nawet największego mędrca. Jeżeli komuś zaprzeczamy tej rozumowej podmiotowości, tracimy jakąś szansę poszerzenia swojej wiedzy, a zarazem stwarzamy warunki dla rozwoju powszechnej frustracji wyładowywanej w agresji. Pełne zrozumienie tej zależności wymaga wspólnego przemyślenia, ogólnej dyskusji, która wyłoni zarazem konkretne wskazówki postępowania tlumiącego "mowę nienawiści".

Ten postulat przemyślenia kwestii występującej pod nazwą "mowa nienawiści" jest to jedynie fragment całości problemów, które wymagają rozważenia i rozwiązania. Tragiczne konsekwencje mogą wyniknąć z postępowania mediów liberalnych (zwłaszcza OKOpress, Akcja Demokracja, Gazeta Wyborcza) i także lewicowych poświęcających głównie uwagę piętnowaniu błędów popełnianych przez PiS przy zupełnym zaniedbaniu wyjaśnienia okoliczności, które spowodowały obecne sukcesy populizmu i demagogii, w tym także omówionego lekceważenia podmiotowości jedermanów. Prawdopodobnie działa tu oparte na wskazaniach prymitywnej socjotechniki przeświadczenie, że wynikająca z rewizji spraw przeszłych konieczność ujawnienia falszu i zakłamania osób i organizacji obecnie stanowiących ostoję wobec demontażu państwa wykonywanego przez aktualnie sprawujących władzę, zaszkodzi usiłowaniom ratowania porządku publicznego. Wyniki ankiet jednak wskazują, iż podejmowane wysiłki mają minimalny wpływ na preferencje wyborcze, co dowodzi potrzeby uznania zdolności społeczeństwa do samodzielnej oceny. Ogół naszych rodaków trzeźwo widzi obecne zmagania dwu obozów jako rywalizację złego z jeszcze gorszym. Społeczeństwo rozpoznaje, że ew. zmiana po wyborach będzie powrotem tego, co było, z erspektywą kolejnego sukcesu populizmu po czterech lub ośmiu latach. Bez rozpoznania własnych błędów, bez przedsięwzięcia kroków dowodzących rzeczywistej woli ich naprawienia, wszelkie wysiłki dadzą efekt bardzo ograniczony. Konieczny rachunek sumienia będzie dla zaangażowanych osób, organizacji i mediów bardzo bolesny, ale tylko w ten sposób można uzyskać realną naprawę. Usiłowanie ominięcia tego procesu, przeczekania z nadzieją, że "z czasem wszystko samo się naprawi" to ślepota i zakłamanie.

Powrót do spisu tematówNAPRAWIANIE[I 2019 r.]

From: Stach Głąbiński
Date: czw., 10 sty 2019 o 18:01
Subject: Naprawianie
To: adresy ukryte [redakcje, osoby i organizacje]
Tekst zatytułowany „Naprawianie świata” wysłałem do redakcji Gazety Wyborczej zachęcony do tego jej apelami kierowanymi do czytelników w Internecie. Ponieważ nie było żadnej reakcji na wyrażone uwagi, przekazuję je niżej i dodatkowo w załączonym pliku. Mam nadzieję, że mogą się one przyczynić do rozwinięcia dyskusji nad przyczynami tego, co określam jako zapaść intelektualna i kulturalna naszego społeczeństwa.
Stach Głąbiński

NAPRAWIANIE ŚWIATA

Otrzymaliśmy obszerny, wydany przez Gazetę Wyborczą raport "Czarna księga trzech lat rządów PiS 1/2018". Wyraźnym celem tego opracowania jest naprawienie opisanego tam zła. Uważam, że z treścią tego starannie udokumentowanego oskarżenia należy się zapoznać, co zarówno sam uczyniłem, jak i wszystkich do tego namawiam. Nie mniej nasuwają się przy lekturze uwagi krytyczne wynikające ze świadomości, iż dojście do władzy strofowanych osób zostało spowodowane głównie zakłamaniem poprzednich ekip rządzących. Czemu GW nie interweniowała, gdy wskazując błędy można było zapobiec obecnej zapaści, lub przynajmniej nie czyni tego teraz, co prawda post factum, lecz przecież z nadzieją na zapobieżenie powtórzenia nieprawidłowościom, gdy społeczeństwo przekonane przedstawioną argumentacją odsunie PiS od władzy? Przecież w tej chwili, poza zdawkowymi zapowiedziami autonaprawy aspirujące do rządzenia Polską po kolejnych wyborach ugrupowania (PO, Nowoczesna, KOD, PSL, SLD i kto tam jeszcze) nie prowadzą analizy popełnionych w przeszłości błędów, a wszelkie usiłowania w tym kierunku podejmowane przez postronne osoby są ignorowane zarówno przez samych zainteresowanych jak i przez GW i inne media informacyjne. Fakt, że brak rzeczowej, opartej na analizie konkretnych zjawisk i zdarzeń dyskusji nad przyczynami kryzysu nie budzi zaniepokojenia, nasuwa obawę, iż ewentualna zmiana będzie to jedynie powrót tego, co już było i doprowadziło społeczeństwo do zwrócenia się ku rozwiązaniom kwestionującym podstawy demokratyzmu. Jest więc obawa powtórki z tą różnicą, że - jak to historia pokazuje - ponowny zwrot nastąpi w kierunku rozwiązań znacznie radykalniejszych, na co zwrócił uwagę Adrian Zandberg 30 XI b. r. w trakcie wieczornej audycji TVN24 ("zatęsknimy jeszcze za Kaczyńskim, gdyż kolejną reakcją na fałsz będzie oddanie władzy 100-procentowym faszystom").

Niestety jednak AZ błędnie wskazał istotę niszczącego demokrację fałszu. Krytykując bowiem wcześniej rządzące ekipy wymienił on jedynie nierówności zarobków, w tym rozpowszechnione regulowania pracy tzw. umowami śmieciowymi. Wskazane przez niego zjawiska są złem, jednak - co wynika m. in. z obojętności społeczeństwa na postulaty jego partii RAZEM - ludzie są słusznie przekonani, że są one jedynie wtórnym efektem bardziej istotnych błędów. Nie będzie bowiem skuteczne poprawianie prawa pracy, jeżeli relacje wyobcowanych dotąd władzy i elit opiniotwórczych ze społeczeństwem nie nabiorą cech rzeczywistego partnerstwa. Wykształcone i świadome swojej podmiotowości społeczeństwo (a takim jesteśmy) żąda demokracji uczestniczącej, gdyż ma świadomość, iż tylko w takich warunkach może powstać i efektywnie funkcjonować sprawiedliwy system. Nie zgodzi się na to, że w sprawach decyzji dotyczących polityki, ładu społecznego i kultury dopuszczane jest do głosu jedynie w głosowaniach, protestach i strajkach, a tak właśnie jest w Polsce od 30 lat. Potrzebny jest rzeczywisty dialog społeczny, dyskurs do którego w chwili obecnej dostęp mają jedynie wyselekcjonowane przez władze oraz media grupki o charakterze klik, koterii, a w najlepszym razie towarzystw wzajemnej adoracji, zaś opinie osób niezwiązanych z tymi wybrańcami są tolerowane o tyle, o ile nie grożą zainicjowaniem rzeczywistych zmian. Potrzebny jest dialog, który zlikwiduje istniejący rozdział, a zarazem dający szansę, by inne przyczyny istniejącej zapaści zostały odkryte i ukrócone. Jeśli nie przystąpimy do ujawniania oraz naprawiania tych patologii, społeczeństwo zniecierpliwione wmawianiem mu, że jest należycie informowane oraz wysłuchiwane, do reszty zmęczone naiwnym zakłamywaniem demokratyzmu wybierze jawną dyktaturę.

Może ktoś zapytać o podstawę twierdzenia, iż istnieją próby pogłębionej analizy przyczyn obecnej zapaści i wskazania środków naprawy, lecz są przemilczane i niedopuszczone do obiegu wiadomości. Otóż jest po prostu faktem, że poza zgranym, naiwnym objaśnianiem słabej kondycji naszej demokracji niegodziwością polityków, niedojrzałością społeczeństwa, lub brakami prawodawstwa (w rodzaju wskazanych przez AZ) nie ma w opiniotwórczych mediach śladu zainteresowania refleksją wychodzącą poza te schematy. A nie jest to spowodowane brakiem tego rodzaju prób. Znane mi są usiłowania w tym kierunku podejmowane (w moim przekonaniu błędnie) przez Władysława Bujwida (np. "Doskonalenie Systemu Społeczno Gospodarczego"), a także moje własne (np. "Diagnoza i apel",). Otóż biorąc pod uwagę, że wspomniane dwie inicjatywy, mimo usiłowań zostały wg mojego szacunku udostępnione mniej niż 1000 osobom, należy przypuszczać, że podobnych, przemilczanych prób było wiele w naszym wielomilionowym państwie. A przecież wobec wspomnianego, rażącego braku prób zdiagnozowania fatalnego stanu Polski, każda próba winna zainteresować redakcje i polityków, choćby jako zaczyn i zachęta do dalszych, bardziej udanych poszukiwań. Nic z tego, wszelkie próby wywołania choćby śladowego zainteresowania pozostają bez rezultatu. Np. mnie udało się jedynie uzyskać od Gazety Wyborczej bardzo staranne zredagowanie na marginalnej stronie wspomnianego wyżej artykułu bez szansy nie tylko na polemikę, lecz nawet choćby na złośliwą uwagę w rodzaju: "patrzcie, jakie to nam czytelnicy przysyłają brednie".

Takie to refleksje budzi wspomniane na wstępie naprawianie świata przez piętnowanie grzechów aktualnej władzy. Refleksje te przedstawiam jako kolejną próbę uświadomienia potrzeby rzetelnego dyskursu, opartego o fakty zaszłe przed 2016 rokiem, a skierowanego na ujawnienie rzeczywistych przyczyn zniechęcenia społeczeństwa do naszych, pożal się Boże, demokratów, liberałów, socjalistów, ludowców i do publicystów tak zawzięcie opisujących wszelkie wybryki obecnej władzy.

PS. Wątpię jednak w sens tego przedsięwzięcia, które być może, zakończy się umieszczeniem przesłanego tekstu w dziale "Wyborcza to wy". Dział ten bowiem nie interesuje nikogo z kręgów opiniotwórczej publicystyki. Nawet w samej GW nikt z pilnie studiujących i komentujących wszelkie teksty Kaczyńskiego, Ziobry i tp., nawet jeśli coś z tego działu przeczyta, to nie ma czasu czy ochoty podzielić się ew. refleksjami wynikłymi z tej lektury. Nie widzę jednak innej, bardziej rokującej powodzenie możliwości na zainicjowanie dyskursu o naprawianiu - no nie świata, lecz choćby jego fragmentu.

Powrót do spisu tematów

Powrót do spisu tematów


Nord Stream II (listy e-mail przedstawiające mój pogląd w tej sprawie)

17 wrz 2018 o 21:39 otrzymałem od Piotra Antoniewicza z organizacji Akcja Demokracja list e-mail z propozycją przyłączenie się do protestu przeciw budowie po dnie Bałtyku, obok już istniejącego gazociągu Nord Stream I, podobnego oznaczonego rzymską liczbą II. „Rurociąg ten zagraża bezpieczeństwu energetycznemu UE i może na dziesięciolecia uzależnić kontynent od dostaw gazu ziemnego z jednego kierunku. Opóźni to rozwój czystych, odnawialnych źródeł energii." Odpowiedziałem, że:
Odbywający się od stuleci rozwój kontynentalnych i globalnych sieci połączeń transportowych i komunikacyjnych jest niezbędnym składnikiem postępu cywilizacji. Sieci te, oraz powiązania kooperacyjne zakładów przemysłowych powodują wzajemne uzależnienia państw, regionów i społeczności, a dodatkowo stanowią zagrożenie dla naturalnego środowiska. Powoduje to, że nie ma na świecie państw „suwerennych", konieczna jest współpraca. Dotyczy to także potentatów jak USA, Chiny, czy Rosja. W tym kontekście nie znam rzeczowych argumentów potwierdzających sens waszego apelu.
Następnie, gdy e-mail podpisany przez Annę Pierzyńską wykazał, że winienem uzupełnić swoją argumentację napisałem:
Twierdzenie, iż zwiększenie ilości dróg zaopatrzenia w surowce energetyczne może ​spowodować niedostatek energii, jest bez sensu. Jedyne zagrożenie polega na tym, że jeśli z jakiś względów dostawy nowym rurociągiem staną się nieopłacalne, lub niemożliwe do wykonania, pieniądze zużyte na budowę nie zwrócą się i ten, kto je wyłożył, straci. W wypadku powstania tego rodzaju zatoru, powstaną straty, jeżeli zaniedba się utrzymania rezerwowych dróg dostawy. W wypadku niezakłóconego odbioru - tańszego niż z innych źródeł - gazu „stracą" ci, którzy, gdyby postarali się o położenie rurociągu na ich terenie, mieli by zysk za pośrednictwo w transporcie. Wszystko to jest po prostu kalkulacją kosztów i zysków.
W dalszym ciągu dyskusji pani A. P. stwierdziła, że „z mojego punktu widzenia koszty zniszczenia naturalnego środowiska zawsze przewyższają zyski". Ja jednak podtrzymując swój pogląd na sprawę odpowiedziałem:
Znacznie większe zagrożenie dla środowiska powoduje przykrycie setek hektarów gruntu warstwą betonu i bitumu przy budowie autostrady i emisje towarzyszące następnie jej używaniu, a jednak nie protestujemy. W sprawie gazociągu raczej chodzi o zysk właścicieli pól ropo- i gazodajnych.

Powrót do spisu tematówDIAGNOZA I APEL[III 2018 r.]
Artykuł pierwotnie opublikowany na internetowej wkładce Gazety Wyborczej pod tytułem "
Dlaczego piętnowanie błędów PiS jest nieskuteczne?".

Od dłuższego czasu w mediach lewicowych, liberalnych, centrowych i niektórych zaliczanych do prawicy, obserwujemy lawinę tekstów piętnujących poczynania PiSu i jego sprzymierzeńców. Nie kwestionując słuszności opisów skandalicznych nadużyć nie sposób jednak nie zwrócić uwagi na widoczny w tej nawale brak zastanowienia. Należy bowiem domyślać się, że podstawą pełnego zapału i wytrwałości wysiłku publicystów jest przekonanie, iż wykazywanie błędów spowoduje naprawienie sytuacji grożącej katastrofą, że doprowadzi władze do opamiętania, a przede wszystkim wywoła otrzeźwienie społeczeństwa aprobującego utrzymującą większość parlamentarną grupę demagogów. I w tym momencie zdumiewa, że walczący z dewiacją w ogóle nie zdają sobie sprawy z tego, że być może, zło, które pokazują i usiłują naprawić, są to jedynie objawy choroby, której istoty owi krytycy nie dostrzegają. A przecież za tym przemawia np. fakt, iż wspomniane piętnowanie błędów jest nieskuteczne.

Oskarżające PiS osoby zapamiętałe są w tej działalności do tego stopnia, że zapominają o obowiązku rozważenia swoich własnych błędów, do których niekiedy półgębkiem przyznają się nie próbując jednak poznać ich istoty. Przecież zawsze popadnięcie w zależność od złych i głupich wynika z bierności tych, którzy potrafią rządzić mądrze, a oczywiste dla każdej rozsądnej osoby rozważenie takiej możliwości narzuca się tym bardziej, że po dwu latach rządów PiS nie można mieć wątpliwości, iż wspomniana walka na argumenty nie daje rezultatu zwłaszcza wobec wyraźnego u autorów przekonania o braku pozytywnej alternatywy politycznej (np. https://oko.press/palmy-cudzych-partii-pracujmy-nad-wlasnymi-blamazu-platformy-nowoczesnej). Podobnie nieskuteczność "walki z demagogią" osądza np. prof. Cas Mudde w krótkim artykule "Realnym problemem nie jest populizm" (The Real Problem Isn’t Populism - https://www.socialeurope.eu/51383-2). Należy więc, nie zaprzestając wskazywania błędów władzy, zastanowić się wreszcie, jakie mogą być inne przyczyny zła i jak je należy naprawiać? Zarazem, w odpowiedzi na ten swój apel przedstawiam własne w omawianej sprawie zdanie: rzeczywistą przyczyną fatalnego stanu porządków w naszym kraju jest powszechny marazm umysłowy oraz kulturalny i jakiekolwiek działania pomijające konieczność ożywienia umysłów a także naprawy obyczajów są daremne. A oto, jakie są dowody na to, że uśpienie umysłów i dekadencja kulturalna mają miejsce w naszym kraju.

Co do intelektu sprawa jest prosta. Zanik zdolności rozumowania, jeżeli jest powszechny, powinien, z natury rzeczy, uwidocznić się przede wszystkim w środowisku elity umysłowej. Otóż wyraźnym przejawem dowodzącym złego stanu tej części społeczeństwa jest zanik dialogu, wiadomo bowiem, że myślenie nie istnieje bez pytań, wątpliwości i sporów. I właśnie brak tych podstawowych przejawów myśli jest uderzający w ośrodkach głównie tych nastawionych na poświęconą polityce i zagadnieniom społecznym tzw. poważną publicystykę jak np. Przegląd Socjalistyczny, Krytyka Polityczna, Kultura Liberalna, internetowa witryna Towarzystwa Kultury Świeckiej im. Tadeusza Kotarbińskiego i in. Nie ma tam dyskusji, jedyne uwagi krytyczne dotyczą obozu władzy i stanowią niejako uzgodniony rytuał legitymujący przynależność do "swoich" na równi z obowiązującym niedostrzeganiem błędów popełnianych we własnym gronie. Gdy przyjrzymy się czy tym periodykom, czy publicystyce powstającej w ramach inicjatyw takich jak Kongres Kultury, Kongres Obywatelski itp. widzimy same jedynie monologi i kazania autorów niezdolnych zauważyć tekstów ani tych, które w jakiejś mierze zaprzeczają ich tezom, ani zgodnych. Szczególnie zaś zdumiewa brak w całym środowisku obejmującym autorów, redakcje i czytelników zaniepokojenia tym, że nawet najbardziej udramatyzowane wystąpienia nie wywołują odzewu.

Z kolei mówiąc o upadku kultury również należy skupić się na elicie. I tu powstaje problem wymagający obszernych wyjaśnień.. Powszechnie uważamy, że podstawowym przejawem kultury są: dbałość o poprawność mowy i unikanie - co błędnie utożsamiamy z empatią - agresji, a pod tym względem znaczna część elit jest bez zarzutu. Liczne są bowiem osoby i publikatory, które dbają o formę tekstu i nie używają "brzydkich" wyrazów, a krytykę skrzętnie ukrywają w ogólnikowych, bezosobowych wzmiankach, a więc, na podstawie wspomnianego "powszechnego uważania", spełniają wbrew moim zarzutom warunki do uznania ich za kulturalne bez jakiegokolwiek "marazmu".

W moim jednak przekonaniu podstawą kultury jest uznanie wartości umysłu każdego spotkanego człowieka, a wspomniane temperowanie mowy i uprzejmość świadczą o kulturze jedynie, gdy powstają jako produkt poszanowania godności innej osoby. Przecież znamy z doświadczenia ludzi dbających o poprawne wysławianie się i zręcznie zachowujących uznane formy postępowania, którzy jednak są bezwzględnymi egoistami. Mówimy o takich: cywilizowany cham.

Owo "uznanie wartości umysłu" polega na zrozumieniu, iż świat myśli każdej spotkanej osoby ma wartość niezależnie od tego, czy jest on bogatszy od mojego, czy uboższy. Że w każdym wypadku poznając go otrzymujemy szansę rozszerzenia swojej wiedzy, swoich zdolności, a także poznania błędów swojego własnego rozumowania. A także owo "uznanie wartości" narzuca - nasuwający nieraz wątpliwość - obowiązek dążenia do naprawy zauważonych u tego drugiego błędów, temperowany oczywiście świadomością zarówno ograniczoności własnego sądu jak i ludzkiej skłonności do emocjonalnego reagowania na krytykę. Jeżeli bowiem szczerze uznajemy jakiś przedmiot za wartościowy, nie pozostajemy obojętni wobec zauważonej na nim skazy, dbając zarazem, by cennego obiektu nie uszkodzić.

I jeszcze jedno: najpełniej "uznanie wartości" realizuje się w dialogu, którego idealną postać opisuje formuła: minimum 50 % słuchania drugiej strony, minimum 30 % mówienia o jej sądach i maximum 20 % przedstawiania własnego widzimisię. Mistrzem w tej sztuce był ponoć Sokrates, który ograniczał się do pytań i rozważania racji rozmówcy naprowadzając go tym do własnego poprawnego wnioskowania.

Po takich wyjaśnieniach mogę mówić o marazmie kulturalnym polskich elit i - wynikającym z niego - całej reszty społeczeństwa. Zanikła bowiem zdolność uznania godności innego człowieka, co zresztą jest faktem znanym (np. Małgorzata Anna Maciejewska "O zbędności elit, a zwłaszcza buców" http://www.lewica.pl/?id=31777). Dowody na to są liczne. Tak więc czasopisma i autorzy przejawiają solipsystyczny brak zainteresowania poglądami zarówno czytelników jak i wyrażonymi w innych niż swoje artykułach czy esejach. Większość poświęconych sprawom społecznym, politycznym i kulturalnym czasopism i witryn internetowych nie reagują nawet na najbardziej udramatyzowane diagnozy i postulaty publikowane w mediach, a zarazem ("Przegląd Socjalistyczny", "Centrum im. Daszyńskiego" i in.) w ogóle nie ukazują opinii czytelników, podczas gdy inne (np. "Kultura Liberalna", "Lewica.pl") dopuszczają co prawda czytelników do głosu w postaci komentarzy, jednak demonstracyjnie okazują lekceważenie przedstawianym opiniom. Uderza brak choćby śladu zainteresowania treścią uwag odbiorców przedstawianych treści ani ze strony autorek/autorów, ani redakcji, ani postronnych obserwatorów. Ciekawy kazus mamy w przypadku "Zdania" wydawanego przez stowarzyszenie "Kuźnica", gdzie jedynym przejawem zainteresowania czytelnikami jest apel o dodatkowe wpłaty.

Ten brak zainteresowania głoszonymi wokół nas sądami przedstawiony jako objaw marazmu kulturalnego wymieniałem poprzednio jako objaw bezczynności umysłu. To połączenie nie jest bynajmniej przypadkiem, gdyż wzajemne powiązanie ze sobą kultury i dbałości o sprawne myślenie uważam za oczywistość dotyczącą wszystkich. Czy mamy do czynienia z osobnikiem obdarzonym wybitnymi zdolnościami, czy z posiadającym skromny zasób wrodzonych możliwości rozumowych, zaniedbanie rozwoju dokonującego się w trakcie poznawania poglądów innych ludzi powoduje degradację osobowości przejawiającą się uśpieniem umysłu i niedorozwojem kulturowym.

Tak wygląda uproszczone dowodzenie marazmu powiązanych ze sobą kultury i intelektu. Ale czy rzeczywiście ten marazm może w sposób istotny spowodować rozpanoszenie się demagogii i związany z nią regres społeczności? Sądzę, że wynika to choćby ze znanego powiedzenia: "gdy rozum śpi, budzą się upiory". A zatem przedstawiona (w ogromnym skrócie) analiza, po pierwsze pozwala poznać proces, który doprowadził do tego upadku, oraz po drugie umożliwia podjęcie próby określenia działań naprawczych. W obu wypadkach chodzi mianowicie przede wszystkim o dialog w skali całego społeczeństwa rozumiany jako wzajemne porozumiewanie i poznawanie. Marazm więc wynika z zaniedbania takiej właśnie wymiany myśli inicjowanej i formowanej przez część społeczeństwa dysponująca autorytetem (twórcy i propagatorzy kultury oraz nauki), a podstawę odbudowy winno stanowić odrobienie tego zaniedbania.

Jako podsumowanie stawiam apel o rozważenie przedstawionej tezy, iż kultura i intelekt mas stanowią istotny czynnik formujący stosunki społeczne i polityczne, oraz o poważną dyskusję nad szeroko pojętym dialogiem rozumianym jako narzędzie niezbędne dla formowania myśli oraz obyczajów.

P. S.: sprawa poruszona przeze mnie jest ważniejsza i bardziej skomplikowana niż sugerują to rozmiar i temat artykułu, wiąże się z licznymi zjawiskami społecznymi i politycznymi, wymaga wielu dyskusji i objaśnień. Jestem przekonany, że nawiązuję do tego, co wyrażały autorki i wyrażali autorzy licznych pism i artykułów, że przykładowo wymienię:
http://www.lewica.pl/?id=31777&tytul=Ma%B3gorzata-Anna-Maciejewska:-O-zb%EAdno%B6ci-elit,-a-zw%B3aszcza-buc%F3w "... przyjęcie reguł gry opartych na elitarności sprawia, że życie staje się nieustanną walką o pozycję albo jej utrzymanie. Ludzie dzielą się wtedy na tych, którzy mogą się do czegoś przydać, tych, którzy nasze starania mogą udaremnić, a zatem należy ich bezpardonowo niszczyć, albo też tych, którzy stoją tak nisko, że nie trzeba się z nimi ani trochę liczyć, za to można się bezkarnie ich kosztem dowartościować."
https://www.socialeurope.eu/more-democracy-at-work-do-we-need-that More Democracy At Work? Do We Need That? by Peter Scherrer on 8 March 2018 "The desire to be not just an object that is receiving orders and has to live with what others have decided" [tłum. - Pragnienie pozostawania nie jedynie przedmiotem wykonującym polecenia innych, by nie żyć tak, jak ktoś zadecydował o nas.]
https://www.socialeurope.eu/happened-europes-left What Happened To Europe’s Left? "The extension of access to higher education has increased the individual ability of people to process more complex information and make their own choices. As education also brings better jobs, this process has created more cognitively and financially independent citizens. The 1968 generation opted for more socially liberal and less hierarchical politics, forming new social movements and later political parties that espoused left-wing economics, but that were defined by their social and cultural openness." [w skrócie - upowszechnione wykształcenie i dobrobyt stworzyły społeczeństwo uznające nie tyle potrzebę prospołecznej ekonomii, ile pożądanie otwartości socjalnej i kulturalnej.]
https://kulturaliberalna.pl/2018/03/13/wonicki-liberalizm-do-liftingu/ Rafał Wonicki
... przyczyn zmierzchu zainteresowania wartościami liberalnymi, ... zaniedbania samych liberałów – ich elitarystyczne przeświadczenie o charakterystycznej paternalistycznej barwie, że wiedzą lepiej. ...
http://wyborcza.pl/duzyformat/7,127290,23147705,polscy-lekarze-na-polnocy-szwecji-tu-wszyscy-sa-na-ty-na.html Joanna Strzałko. Polscy lekarze na północy Szwecji. 19 marca 2018

Komentarze do artykułu napisało pięć osób podpisujących się pseudonimami dupek, josefp, north-west, donmarek i Aser. Niestety brak w tym rzeczowego odniesienia się do poruszonych spraw, a trzy posty (jedyne obszerne) są nie na temat. Dla podsumowania tej nieudanej dyskusji umieściłem następującą uwagę:
Dziękuję osobom, które nie tylko przeczytały moje uwagi, lecz także podzieliły się swoimi refleksjami związanymi z poruszonym tematem. Szczególnie dotyczy to pana posługującego się pseudonimem dupek. Widzę w tych komentarzach potwierdzenie tego, że trudno jest przezwyciężyć narzucające się przekonanie, iż leczyć chorobę można walcząc z jej objawami, bez wymagającego odejścia od schematów wnikania w istotę zła. Najwyraźniej widać to w komentarzu north-westa, który, choć nie przeczy postawionej tezie ("niby tak ..."), w całym wywodzie nie może pozbyć się przekonania, że działające na wyobraźnię objawy (znajdujący zwolenników fanatyzm jihadystów, poparcie dla łamania Konstytucji przez PiS ...) powstają same z siebie, nie są zależne od niewidocznych w pobieżnym oglądzie czynników. Ja jednak upieram się przy przekonaniu o tym, że poczynania ludzi są uzależnione w pierwszej kolejności od ogólnego poziomu kultury i intelektu.

Powrót do spisu tematówNIEISTNIEJĄCE DYSKUSJE[2018 r.]

Brak dyskusji, pytań, wątpliwości itp. jest możliwy tylko w środowisku osobników bezmyślnych. Tak właśnie przedstawia się polska lewica i zbliżone do niej kręgi liberalnej demokracji, które praktykują i tolerują jedynie krytykę przeciwnika politycznego uprawianą niejako z obowiązku jako rytuał będący legitymacją przynależności do grona zaufanych, tworzących tzw. "towarzystwo wzajemnej adoracji". W tych kręgach jednak w pierwszej kolejności obowiązuje zakaz omawiania własnych słabości. Zakaz ten doprowadzony do absurdu sprawia, że nie spotykamy tam w ogóle wypowiedzi dotyczących opinii głoszonych wewnątrz tego zbioru osób. Istnienie tego wymagania jest starannie ukrywane. Niekiedy tylko, prywatnie, niektórym zdarza się wyrazić wprost, jak tego sam doświadczyłem ze strony Andrzeja Ziemskiego redaktora Przeglądu Socjalistycznego. gdy ten oświadczył, że nie toleruje polemiki, która może zniechęcić kupujących, oraz w e-mailu Łukasza Naczasa prowadzącego witrynę internetową SLD.
Tak opisana sytuacja stanowi zagrożenie, któremu należy przeciwdziałać. Przecież - jak wspomniałem - dowodzi ono braku rozmysłu, bez którego działalność polityczna i społeczna nie może być skuteczna, co nb. jest w odniesieniu do polskiej lewicy jest po prostu faktem. Próbuję więc, co widać w przedstawionych tekstach, propagować ideę dialogu i to nie tylko jako członek partii. Podaję niżej treści listów i postów dotyczących tej sprawy.


Uwagi dotyczące Kongresu Obywatelskiego (list e-mail z 2018-09-19)

Post, który dalej zamieszczam nawiązuje do wymiany e-mail opinii zainicjowanej 2018-09-05 przez Jana Szomburga apelem o nadsyłanie propozycji tematów dla zjazdu pod nazwą "Kongres Obywatelski 2018".
Odpowiedziałem tekstem «W liście, który otrzymałem, pan Jan Szomburg zachęca do "nadsyłania maili z Państwa sugestiami". Nie można tej zachęty traktować poważnie, gdyż, jak to widać na witrynie internetowej Kongresu Obywatelskiego, organizatorzy nie są zainteresowani korespondencją z uczestnikami Kongresu. Nie ma na tej witrynie śladu tego, by ktokolwiek czytał odebrane e-maile. Należy przygotować miejsce dla publikowania choćby tylko opinii o tym, co napiszą odpowiadający na "zachętę".»
Na to otrzymałem obszerne wyjaśnienie, iż publikowanie opinii przesyłanych do Kongresu Obywatelskiego nie będzie ze względu na prywatność korespondencji, liczne inne obowiązki organizatorów, oraz że dyskusje odbywają się na Facebooku i ew. może powstanie forum dyskusyjne. Zapowiedziany, umieszczony niżej mój post z 2018-09-19 jest próbą podsumowania tej wymiany opinii:
Dziękuję za odpowiedź na mój list, rozszerzoną obszernymi wyjaśnieniami, które jednak zawierają szereg błędnych stwierdzeń. Ani bowiem mój listu nie jest "korespondencją prywatną", ani nie proponuję publikowania pełnej zawartości korespondencji, ani pomysł "stworzenia swoistego forum lub czatu" nie prowadzi do realizacji dialogu lub choćby debaty.
Tak więc list skierowany do Kongresu Obywatelskiego nie należy do sfery prywatnej choćby z tego względu, że przecież należy udostępnić adresatowi czyli wszystkim, tym bardziej, że omawiam w nim działanie instytucji publicznej, z założenia zobowiązanej do jawności. Zalecam zarazem w publikowaniu formę felietonu omawiającego ogół korespondencji otrzymanej w wybranym przedziale czasu. Sposobów realizacji tego są krocie. Np. może to być coś w rodzaju: "pani Stokrotka (pseudonim czyli zgodnie z ostatnią modą Nick) krytykuje nas za ... na co odpowiem w osobnym felietonie, pan Jan Kowalski pisze, że ... itd". Pożyteczne jest przy tym, ze względu na możliwość posługiwania się cudzym nazwiskiem, podawaniem pierwszego członu adresu (dla mnie było by to stachgla@) lub nawet jedynie kilku pierwszych liter. Na to nie jest potrzebna osobna strona, można takie felietony wsadzić między obficie produkowane artykuły problemowe, które nb, nie wzbudzają żadnej dyskusji, kontynuacji, są martwe. Taki felieton nie zajmie dużo więcej czasu niż potrzebny dla przeczytania korespondencji (co, jak sądzę, jest praktykowane?). Jeśli jednak jest z tym kłopot, oferuję swoją darmową pomoc.
Osobna sprawa to wspomniane "forum i czat", które są po prostu nieuporządkowanym zbiorem tzw postów w przeważającej mierze wyrażających stany emocjonalne dające szum zakrywający nieliczne zdania zawierające elementy rzeczowej informacji, często sformułowane z pogwałceniem zasad logiki i poprawności języka. Przede wszystkim jednak uderza w nich, że cały ten zgiełk, który określam jako rozpaczliwe wołanie jedermanów o uznanie ich za osoby myślące, jest ignorowany przez inicjujących tą niby wymianę myśli. Najwyraźniej widać to w tzw. komentarzach do artykułów (np. w internetowym wydaniu tygodnika "Kultura Liberalna"), lub blogów (Passent, Bendyk, prof. Maria Szyszkowska), gdzie ignorowanie postów nasuwa podejrzeniem, że wynika ono z pogardy dla usiłującego coś napisać "pospólstwa".
Tyle w sprawie uwag do "Powrotu do lokalności". Dodam jeszcze, że to, co napisałem dotyka problemu braku dialogu, porozumienia i istnienia marazmu intelektualnego, które moim zdaniem stanowią ważki czynnik utrudniający funkcjonowanie naszego społeczeństwa i winny zostać uwzględnione w programie działania także Kongresu Obywatelskiego. Dokładniej sprawę objaśniłem tekstem dostępnym w internecie pod adresem http://stachglabinski.pomorskie.pl/obywatel1.html#4 lub http://wyborcza.pl/7,95891,23189969,dlaczego-pietnowanie-bledow-pis-jest-nieskuteczne.html


Mamy zastój (treść załączona do listu rozesłanego 2018-09-15 e-mail)

W ostatnim wydaniu dziennika "Rzeczpospolita" znajdujemy dwa felietony pozornie wskazujące na istniejącą sprzeczność. O ile bowiem Marek A. Cichocki twierdzi w "Co z polskości mamy zabrać w przyszłość", że mamy nieciągłość w porządku państwowym, że III RP przestała istnieć, to Bogusław Chrabota w "Kłamstwo Paula Krugmana" podkreśla nieprzerwane istnienie polskiej demokracji, której ważącym składnikiem ma być wolność prasy. Otóż niezależnie od opinii Autorów jest wszystko w porządku, gdyż III RP ma się całkiem dobrze tyle, że głównym, decydującym o rozwoju wypadków utrwalaczem okazuje się nie wolność prasy i wyborów, lecz wyobcowanie elit politycznych i medialnych, które, uformowane w izolowane grupki będące towarzystwami wzajemnej adoracji, tłumią wszelkie próby dialogu. Przecież już wkrótce po tłumiącym krytycyzm wybuchu entuzjazmu w 1989 roku pojawiło się narastające przekonanie, że "politycy kłamią", że w informacji panuje nieszczerość zamieniająca w fikcję wolności prasy oraz wyborów. Przerażający jest fakt pomijania tej kwestii we wszystkich propozycjach naprawy. Powoduje to, iż wciąż w publicystyce dominują monologi i kazania, co razi szczególnie w inicjatywach ukierunkowanych na przeciwdziałanie tego rodzaju zubożeniom jak np. Kongres Kultury ("Refleksje po Kongresie Kultury") lub Kongres Obywatelski ("Przeoczenie Kongresu Obywatelskiego"). Towarzyszy zaś temu marazm intelektualny widoczny szczególnie jako zanik dialogu i towarzyszący temu brak sporów, zastąpionych przez kłótnie, których uczestnicy nie są zainteresowani opinią ani strony przeciwnej, ani osób postronnych. Właśnie głównie te dwa czynniki (brak porozumienia i marazm intelektu) powodują, że sprawy publiczne wyglądają źle. Jeżeli nie zaczniemy - jak to dokładniej omawiałem - powszechnej debaty prowadzącej do naprawienia wspomnianego wyobcowania elit, pozostaniemy w pozornym demokratyzmie III RP kaleczonym przez powszechny brak porozumienia.
      Komentarz:
Marcin Brys (MB) 2018-09-16. No dobrze, ale co chcesz naprawiać? Może wszystko jest dobrze. Sprzeczności to rzecz normalna, w obecnych czasach (informacyjnych) często się je specjalnie tworzy by pchnąć ludzi w pożądanym kierunku. Marazm to wynik nierozumienia świata, fanatycznego trzymania się upadłych dogmatów. Świat się cholernie szybko rozwija i przeobraża i niestety kto za nim nie biegnie to już nawet nie stoi a się cofa. A prawda jest taka, że zdecydowana większość społeczeństwa zostaje daleko w tyle, być może i Twoje elity (nie wiem co masz na myśli). A co to znaczy, że zostają w tyle, to znaczy ze z podmiotów stały się przedmiotami polityki. Niektórzy to rozumieją, zniechęceni poddają się sami alienacji albo próbują nadgonić lata i straconą wiedzę. Mam kontakt z wykształconą młodzieżą i widzę jak patrzą na świat, to "nowi ludzie". Jestem optymistą, nie zamierzam przeszkadzać a pomagać mogę przez informowanie i mówienie prawdy.
Stach Głąbiński 2018-09-17. Nieprawda, że "może wszystko jest dobrze", oraz że nie określiłem "co ... naprawiać". Omawiałem to na przykładach, a dokładniej w artykule (link wyżej - namawiam do uważnego przeczytania). Także ty sam (tzn. MB) przecież napisałeś, że "większość społeczeństwa ... z podmiotów stały się przedmiotami polityki", co przecież nie "jest dobrze". Z kolei twoje przekonanie o automatycznej naprawie z wymianą pokoleń nie znajduje potwierdzenia: w polityce młodzież (co dokładnie widzę w partii RAZEM i w SLD) przejmuje bierną wobec tego stanu postawę od starszego pokolenia, a jedyne jej przejawy buntu to absencja. Po prostu nie znam zarówno wśród młodych jak i starych żadnego przykładu inicjatywy - próby przełamania impasu spowodowanego przez to, co określam jako marazm intelektu, próby porozumienia, dialogu w sprawach dotyczących szeroko pojmowanej polityki.


Przeoczenie Kongresu Obywatelskiego (treść listu wysłanego 2018-04-26 e-mail do Jana Szomburga)

Kongres Obywatelski (KO) jako instytucja czy organizacja funkcjonuje od lat przedstawiając się w internecie własną witryną adresowaną https://www.kongresobywatelski.pl. Niepokoi przy tym, iż w realizowaniu postawionych sobie celów uczestnicy tego przedsięwzięcia - jak sądzę - przeoczyli fakt, że nie wystarczy, by ważny składnik tych celów, jakim są komunikowanie się i współpraca, opisywać i propagować. Koniecznym jest także realizowanie tego we własnej działalności, a także wskazywanie tych dziedzin państwa i społeczeństwa w których ten czynnik jest zaniedbany oraz, jakich te zaniedbania wymagają działań naprawczych.
Zgodnie z tematem określonym w tytule zaczynam od wskazania braków zauważonych w działalności KO. Mam mianowicie przed sobą nowy artykuł profesora Mariusza Orłowskiego pt. "Era integracji myślenia i kompetencji", w którym Autor omawia wagę współdziałania, przy całkowitym braku nawiązania do innych wypowiedzi na forum KO, nawet do tych, które również omawiają podobne zagadnienia. A identycznie przedstawiają się wszystkie inne materiały tam zapisane i wygłoszone włącznie z wypowiedziami Jana Szomburga (JS) wprowadzającymi do tematyki KO. Wygląda na to, że ani Autor, ani Redakcja nie mają wyobrażenia o tym, w jaki sposób przypadkowo nagromadzone, niepowiązane ze sobą opracowania mogą stworzyć całość dającą efekt synergii wynikający ze współdziałania.
Nie widać również współdziałania z osobami poza wąskim kręgiem autorek, autorów i zarządzających KO. Co prawda JS w artykule "Kreślenie idei Polski na przyszłość" zachęca wszystkich do "dzielenia się swoimi refleksjami", jednak ani nie podano adresu dla takiej korespondencji, ani nie przygotowano miejsca na publikowanie wiadomości o treści tych refleksji. A przecież współpraca bez pełnej wymiany informacji jest niemożliwa. Sprawa nie miała by znaczącej wagi, gdyby wspomniane w tytule "przeoczenie" dotyczyło tylko KO. Brak pojmowanego jak wyżej współdziałania jest widoczny w publicystyce, polityce, działalności społecznej i kulturalnej, a skutki tego są - moim zdaniem - poważne, o czym dokładniej napisałem w artykule na stronie http://wyborcza.pl/7,95891,23189969,dlaczego-pietnowanie-bledow-pis-jest-nieskuteczne.html, dostępnym również na stronie http://stachglabinski.pomorskie.pl/obywatel1.html#4. Uważam przy tym, że poruszona przeze mnie sprawa, dotycząca wszystkich obywateli, należy do zakresu działalności Kongresu Obywatelskiego i ze względu na jej wagę, apeluję o stworzenie miejsca dla odpowiedniej dyskusji.
Uwaga: list pozostał bez odpowiedzi, co potwierdza widoczny na stronach witryny Kongresu Obywatelskiego brak zainteresowania opiniami uczestników.


Komentarz do artykułu Piotra Krynickiego "Co powinna zrobić opozycja" w tygodniku "Kultura Liberalna" Nr 479 (11/2018) z 16 marca 2018.

Powodzenie PiSowskiego populizmu nie wynika z propagowanych przezeń treści, lecz z błędów i braków opozycji. Zamiast wymyślania antyrecept na demagogię należy posłuchać tych, którzy próbują wykryć rzeczywiste, nie rzucające się w oczy przyczyny tego, że argumentacja liberałów i lewicy nie znajduje zrozumienia. Np. w naszej publicystyce mamy same monologi i kazania, bez wysłuchania i rozważenia drugiej strony (czytelników, słuchaczy, a także obcych sobie publicystów) gdy przecież wiadomo, iż z wykształconym społeczeństwem porozumieć się można jedynie przez dialog.
Mocnym przykładem braku zdolności do dialogu jest fakt, że ani Kultura Liberalna ani publikujący w niej nie przejawiają zainteresowania komentarzami. Nie ma też w KL sporów o treści podane na własnych szpaltach lub w innych mediach. Same - jak to nazwałem - monologi i kazania. Taka publicystyka u myślącego czytelnika nie znajdzie uznania.
S. G. 2018-03-18
Uwaga: wielokrotnie (ostatnio 28 VI) sprawdzałem, czy może, wbrew moim zarzutom, Autor lub Redakcja odnieśli się do komentarzy. Niestety, tak jak to ma miejsce we wszystkich wydaniach Kultury Liberalnej, nie widać śladu zainteresowania, nie tylko zresztą komentarzami, lecz nawet innymi przedstawianymi poglądami i ich odbiorem.

Powrót do spisu tematówREFLEKSJE PO KONGRESIE KULTURY 2016[III 2017 r.]

Obawiam się, że myśl, której wyrazem jest Kongres Kultury 2016 r. z 7–9 października w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie, od początku słabo widoczna w przestrzeni publicznej, nie tylko znikła z niej całkowicie, lecz nawet przestała funkcjonować w kręgu uczestników tego wydarzenia, co wyraźnie widać na zmartwiałych stronach internetowej witryny http://www.kongreskultury2016.pl. Warto jednak zastanowić się nad pytaniami o to, czy ten zanik jest rzeczywiście całkowity, jakie są przyczyny wywołujące stan poniżej naszych oczekiwań i szczególnie, co należy uczynić, by nadzieje związane z inicjatywą zwołania kongresu zostały spełnione w możliwie dużej skali.

Usiłując wnieść jakiś udział do poszukiwania odpowiedzi na tak postawione pytanie, zacznę od tego, że zgłoszoną przeze mnie propozycją tematu dla dyskusji kongresowej nie zainteresował się ani zespół organizujący to wydarzenie, ani mniej lub bardziej przejęte kongresem osoby, z którymi miałem możność rozmawiać lub korespondować. Tematem tym zaś jest dialog jako podstawowy warunek istnienia tego, co nazywamy kulturą, a zarazem jako czynnik bardzo w polskiej społeczności upośledzony. Uważam, że kultura, jakkolwiek pojmujemy to słowo, może istnieć tylko w wieloosobowej społeczności, że jej istota i sens (racja istnienia) polegają na relacjach międzyludzkich, wśród których decydującą rolę odgrywa dialog, szeroko pojęty, społeczny. Jeżeli dialog kuleje, a to nas, Polaków, dotyka wyraźnie, nie pomogą żadne dywagacje nad brakami pomniejszych czynników. Stąd moje przekonanie, że pominięcie wskazanego przeze mnie tematu było błędem i więcej, że zaniknięcie realnego dyskursu ogarniającego wszystkich, jest przyczyną - może nie jedyną, ale bardzo istotną - zauważalnych patologii życia zarówno społecznego, jak politycznego i przede wszystkim kulturalnego.

Przy tym - w moim przekonaniu - o ile każda, pozbawiona irracjonalnych wtrętów, wymiana zdań przyczynia się do budowania właściwych relacji międzyludzkich, to zdolność kulturotwórczą, uzyskuje ona dopiero po spełnieniu kilku warunków, z których najważniejszy - jak sądzę - dotyczy proporcji. Po prostu, podobnie jak to przypisujemy Sokratesowi, osoba dominująca w dialogu winna dbać o to, by co najmniej 50 % wypowiadania się oddać do dyspozycji rozmówcy, co najmniej 30 % poświęcić rozważaniu jego zdań i tylko nie więcej niż 20 % zachować dla przedstawienia swojego tematu. Drugi zaś ważny postulat, to że dialog powinien odbywać się w przestrzeni publicznej i w formie dającej osobom postronnym poczucie realnego uczestniczenia tak, by wymiana zdań między dwiema osobami stała się rzeczywistym porozumiewaniem się grup, a w dalszym upowszechnieniu budowała wspólnotę. Takiego właśnie dialogu nam niedostaje, co spróbuję wykazać, i co - powtarzam - bardzo upośledza naszą kulturę. Tylko takie relacje międzyludzkie stwarzają w nas świadomość podmiotowości, poczucie tego, że jesteśmy liczącą się częścią społeczeństwa, że za stan jego jesteśmy odpowiedzialni.

Tu wtrącę dwa przykłady zjawisk świadczących zarazem o braku dialogu i o istnieniu zapotrzebowania nań. Jednym jest obfitość publikowanych wywiadów, drugim - nadmiar internetowych postów na forach dyskusyjnych i komentarzy do publikowanych w internecie tekstów. O ile bowiem cieszące się od dawna powodzeniem wywiady i wywiady-rzeki są nadrabiającym brak dialogu jego podróbką, to w masowych (niekiedy ponad 1000!) wpisach (przez społeczność internetową określanych anglojęzycznie słowem post = słup) czytelników widzę rozpaczliwe wołanie o możliwość wypowiedzenia się bezimiennych jedermanów boleśnie odczuwających brak uznania swojej podmiotowości, brak poczucia udziału w wymianie myśli o skali przekraczającej podwórko czy stolik kawiarniany. Wiele materiału do przemyślenia daje też obserwacja niewątpliwych sukcesów odnoszonych przez pierwociny dialogu przedsiębrane przez Radio Maryja, tv TRWAM, przez niektórych blogerów i przez te nieliczne czasopisma, które prowadzą na swych łamach dział listów do redakcji.

Osobnego omówienia wymaga inny przejaw - nie tylko braku dialogu, lecz nawet zaniku zdolności myślenia. Jest nim uderzający brak dyskusji. W mediach zajmujących się naszą współczesnością społeczną, polityczną i kulturalną widzę same monologi. Autorki i autorzy podejmują albo opracowania podporządkowane rozgrywkom wpływowych ugrupowań, albo prowadzą rozważania oderwane od tego, co uprzednio głosili inni, ogólnikami zastępując twierdzenia wymagające imiennego określenia sprawcy. A przecież od dawna wiadomo, że brak polemik jest możliwy tylko wśród osobników bezmyślnych, a więc niezdolnych do generowania rozwoju kulturalnego.

Z kolei, gdy zastanawiamy się nad przyczynami niedostatku więzi między ludźmi, specjalną uwagę należy poświęcić zjawisku, które umownie nazwę wyobcowaniem elit. Dotyczy ono tych osób ze świata nauki, kultury i polityki, którym wydawcy, redakcje i komentatorzy udostępniają łamy mediów informacyjnych. Otóż sporo czytam, oglądam w telewizji i wysłuchuję na spotkaniach, jednak nie przypominam sobie, bym spotkał się, ze strony kogokolwiek należącego do tej kategorii osób, z choćby śladem zainteresowania tym, co myślą, jak reagują na przedstawiane poglądy odbiorcy, czytelnicy i słuchacze. Dziwne jest przy tym, że zjawisko to nie jest zauważane, lub zostaje nazwane mylnie, jak to uczynił np. Radosław Markowski ("DELIBERATYWNE PAŃSTWO" w Kultura i Rozwój 1/2016) w mgliście sformułowanej uwadze, iż "polskie elity są tradycyjnie nieufne wobec społeczeństwa". Zjawisku temu towarzyszy zanik odpowiedzialności za słowa, z których każde, raz wypowiedziane, powinno albo zachować swą aktualność, wagę i wynikającą z nich potrzebę kontynuacji, albo wymaga wycofania go wyjaśnionego przed tymi, do których zostało skierowane, wytłumaczenia się przed publicznością ze zmiany przekonania. Wiąże się to również ze wspomnianym wyżej brakiem dyskusji w publicystyce.

I tak np. prof. Maria Szyszkowska niejednokrotnie określająca się jako humanistka zaprzecza temu w swoim blogu, gdy wprost demonstracyjnie okazuje brak zainteresowania uwagami czytelników, zaś w licznych swoich esejach zdobiących łamy Przeglądu Socjalistycznego podobnie "nie dostrzega" równoległych myśli innych autorów (nb. równie jak ona "mało spostrzegawczych" zarówno w stosunku do niej jak i ogólnie). Innego przykładu dostarcza prof. Janusz Reykowski, który w artykule "Czas dla lewicy" zamieścił apel o dyskusję, po czym, w dalszej jego publicystyce nie ma śladu zainteresowania zarówno poruszonym tematem, jak i ową dyskusją, czy przyczynami jej ew. braku. Podobnie prof. Jan Hartman, ogłosił ongiś ognisty apel zatytułowany "Budujmy Polskę partyjną" (http://www.racjonalista.pl/kk.php/s,2125), po czym nie tylko nie zainteresował się 27-ma komentarzami czytelników, lecz w ogóle porzucił temat, na pytanie zaś o przyczynę tak radykalnej zmiany nastawienia, cynicznie wyjaśnił, że "nie może" rozwijać rzuconej myśli, gdyż jakoby redaktorzy nie życzą sobie powtórzeń. Podobnie oceniam postawę inicjatorów Kongresu, którzy, jak Edwin Bendyk, po chwilowym wzlocie entuzjazmu wyrażonego w eneuncjacjach prasowych i przemówieniach zamilkli (vide np. witryna internetowa Kongresu). Ani nie widać z jego i innych osób strony prób kontynuacji, ani bilansowania dokonań i niepowodzeń, ani wyjaśnień wyrażających poczucie zobowiązania wynikającego z wypowiedzianych i napisanych deklaracji.

Tego rodzaju przykładów jednoczesnego braku zainteresowania myślami innych, oraz braku odpowiedzialności za słowo można znaleźć w naszej publicystyce mnóstwo. Nie potrafię natomiast znaleźć przykładu szczerego zaangażowania i przejęcia propagowaną ideą rozumianą zarazem jako zobowiązującą autorkę czy autora do odpowiedzialności wobec tych, którym proponuje się rzecz do rozważenia. Co więcej, brak tego zaangażowania i odpowiedzialności podkreśla uderzające, powszechne odmawianie podmiotowości tym, którym myśl zostaje przekazana. Autorka czy autor w każdym znanym mi przypadku wyraźnie okazuje, że ani go nie obchodzi ślad (lub jego brak) pozostawiony w umyśle odbiorcy, ani jakie jest tło przekonań, na które usiłował nałożyć swoją wizję. Wszystko wskazuje na to, że albo mamy do czynienia z mrożkowskim (wg dramatu pt. "Indyk") bezwładem, albo odbiorca jest traktowany jako zdolny jedynie do biernego zapisania w pamięci nadanego tekstu, albo jedynym celem jest wywarcie wrażenia i uzyskanie popularności. Tak więc albo mamy do czynienia z inicjatywą krótkotrwałą i bezrefleksyjną, albo z pragnieniem, by przekazywana treść została przyjęta bezmyślnie i bezwarunkowo wykreowując idola, a przynajmniej kandydata na posła (przypuszczalnie, ze względu na koincydencję z jakimiś wyborami, wspomniany wyżej casus prof. Hartmana).

W konkluzji, na postawione w pierwszym akapicie pytanie, można odpowiedzieć niezależnie od własnej oceny Kongresu. Czy spełnił on oczekiwania odpowiadającego i jedynie chodzi o pragnienie, by osiągnąć więcej, czy - jak w moim przypadku - odczuwamy zawód, musimy spostrzec zatruwający kulturę niedostatek tego, co umownie nazwałem dialogiem społecznym. Mniej to jest widoczne, gdy rozważamy tzw. kulturę wyższą, gdy patrzymy z pozycji pracownika kultury pojmowanej jako dział ujęty w klasyfikacji sposobów zarabiania na życie, lub gdy udzielamy się w amatorskim ruchu artystycznym. Jeżeli jednak stawiamy sobie pytanie o to, jak przedstawia się kultura w naszej codzienności, w spotkaniach towarzyskich, w rozmowach, w pracy, w polityce, to odrzucając z góry w poszukiwaniu odpowiedzi możliwość, iż braki są spowodowane także przez niedostatek porozumiewania się, pozostajemy w przeświadczeniu o niemożności określenia przyczyny niezadowolającego stanu rzeczy. Jeżeli jednak przyjmiemy, że być może, jednym z czynników formujących kulturę jest opisany wyżej dialog, uzyskujemy nie tylko obraz przyczyny, lecz także możność wskazania łatwych do wykonania zaleceń nie tylko dla poprawienia - jak to nazwałem na wstępie - funkcjonowania myśli wyrażonej przez Kongres, lecz także dla ożywienia ogólnego, całej kultury polskiej.

Przystępując do omówienia niektórych z tych zaleceń naprawczych, zacznę od celu ogólnego, zastrzegając zarazem, że nie dotyczą owe wskazówki tych autorów i redakcji, którzy i które jako główny cel stawiają sukces finansowy i zdobycie popularności, co - obawiam się - może bardzo ograniczyć krąg adresatów. Namawiam w takim razie, tych, którym przynajmniej zależy na tworzeniu pozorów, jakoby ich własne zaangażowanie w propagowanie publikowanych idei było autentyczne, by przemyśleli, czy moje uwagi mogą się przydać także im.

Otóż, gdy mowa o celu ogólnym, czyli o pobudzeniu życia kulturalnego w naszym kraju, w pierwszej kolejności zwracam uwagę na dotyczące publicystyki zaangażowanej relacje w trójkącie: autorzy - redakcje - odbiorcy (czytelnicy, słuchacze, internauci itp.). Uważam przy tym za pewnik, że wystąpienie nie mające dalszego ciągu jest potrójną kompromitacją. Tak więc autora dyskwalifikuje nie tyle brak odzewu, ile niewytłumaczenie się przed publicznością z braku przemyślenia przyczyn niepowodzenia i rezygnacja z powtórzeń wykonywanych na wzór katonowskiego "ceterum censeo", względnie brak przyznania się do pomyłki. Okazał on bowiem, że nie poczuwa się do odpowiedzialności za głoszone idee. Okazał również lekceważenie odbiorcom, których traktuje jako niezdolnych do samodzielnego przemyślenia sprawy. Z kolei niekompetencja i nieodpowiedzialność redakcji tylko częściowo przejawia się w tym, iż przyjęto - być może - pracę bezwartościową. Głównie kompromitacja ta wynika z widocznego lekceważenia odbiorców, gdy osoby odpowiedzialne za upowszechnienie przyjętego tekstu, nie tylko - na podobieństwo autora - okazują, że nie obchodzi ich ani opinia odbiorców, ani otoczenia, lecz na dodatek "nie dostrzegają" tego, iż przedstawiony materiał myślowy nie spełnił swojego zadania - pobudzania umysłów, a przyczyn fiaska nie próbują przemyśleć i naprawić. Na koniec publiczność kompromituje się, gdyż zlekceważona przez odmawiających uznania jej podmiotowości nie bojkotuje odbioru (ten zarzut, biorąc pod uwagę np. nikłą poczytność większości periodyków społecznych, politycznych i kulturalnych jest wątpliwy), nie domaga się uznania swojego prawa do korygowania i współtworzenia omawianych treści.

W konkluzji zalecam:
Osobom zajmującym się publicystyką (autorki i autorzy), by w ich twórczości widać było zainteresowanie tym, co głoszą inni publicyści i publiczność, oraz tym jak te gremia odbierają przedkładane im treści;
Redakcjom współpracy z odbiorcami, ujawniania, komentowania i wykorzystywania ich spostrzeżeń, oraz świadomości tego, że monolog może dominować w beletrystyce, natomiast omawianie realiów musi bazować na doświadczeniu i sądach wielu.
Wszystkim zaś zalecam umiar w posługiwaniu się zwrotami takimi jak "jest ważne", "należy to czynić", "proszę o ..." itp.. Z kolei, w wypadku, gdy słowa te padną, gdy przedmiot opisywany przez nie uzyska istnienie w sferze informacji publicznej, każdy biorący udział w ich rozgłaszaniu, uznał swój obowiązek wytłumaczenia się przed tymi, do których były one skierowane, z dalszego spełniania się tego, co wyrażono, owi zaś odbiorcy winni uświadomić sobie swoją za głoszone treści odpowiedzialność i wynikające z niej swoje uprawnienia śmiało egzekwować.

Takie więc widzę pierwsze z licznych wynikających z przedstawionych rozważań wskazówek prowadzących do polepszenia ogólnie pojętej kultury naszego społeczeństwa. Te same zresztą zalecenia, są odpowiedzią na postawione na wstępie pytanie: "co należy uczynić, by nadzieje związane z inicjatywą zwołania kongresu zostały spełnione w możliwie dużej skali?". Oczywiście są jeszcze inne, bardziej szczegółowe wnioski i zalecenia wypływające z rozważań nad istotą i rolą tak pojętego dialogu, o czym zresztą pisałem przy różnych okazjach.

Powrót do spisu tematów

22 Maj 2004 16:05. Forum e-polityka. Temat postu: Re: Kara śmierci a prawa człowieka.
jaroslaw napisał:
...czy uważacie karę śmierci za przejaw łamania praw człowieka ? Czy ta kara jest jeszcze potrzebna ...
[moja uwaga:]
Wobec tego pytania czuję się bezradny. Sądzę, że odpowiedzi są w stanie udzielić jedynie ludzie odpowiednio przygotowani: psychologowie, socjologowie, prawnicy filozofowie, etycy.
Ze swej strony mam jedno zastrzeżenie: nie rozumiem dlaczego jako alternatywa dla kary śmierci nie jest brane pod uwagę - przynajmniej w przypadku niektórych zbrodni - chirurgiczne pozbawienie zbrodniarza możności powtórzenia bandyckiego czynu? Przecież obecny stan wiedzy o budowie i działaniu organizmu pozwala na wykonanie operacji, która przy zachowaniu innych sprawności potrzebnych dla godnego życia, uniemożliwi np. zdolność efektywnego posługiwania się bronią. Osiągnięty zostaje w ten sposób najważniejszy cel: zabezpieczenie społeczeństwa.
Zgred

Forum e-Polityka Strona Główna -> Historia
30 Wrz 2005 17:09 Temat postu: z pozycji widza
Nie wiem, jak długo jeszcze będzie trwała dyskusja, którą mam zamiar nadal obserwować mimo, iż dawno utraciłem orientację w niezrozumiałych dla mnie skrótowych nazwach jednostek wojska i typów wyposażenia. Zdumiewa mnie ilość informacji jakie potraficie zdobyć i wyinterpretować z zachowanych źródeł. Nie mogę jednak powstrzymać się od uwagi:
Przypomnieć należy, że sprawa zaczęła się 05 Sie 2004 10:08 od zdania "...Zgadza się, ale za to odpowiadają przede wszystkim ci, którzy w czasie powstania stali bezczynnie po drugiej stronie Wisły..." i następującego po nim zakwestionowania przedstawionej tezy o celowej bezczynności Armii Czerwonej. Otóż w tej kwestii, na podstawie zgromadzonego materiału jest udowodnione, że, o ile można mieć wątpliwości co do tego, czy wojsko radzieckie realnie było, czy nie było w stanie przedsięwziąć dodatkowe działania przeciw hitlerowcom, to nie jest możliwe z całą pewnością stwierdzić, że w skomplikowanej sytuacji dowództwo sowietów miało pełne przekonanie o braku ryzyka zwiększenia wysiłku ofensywnego. A tylko w takim wypadku można mówić o odpowiedzialności czy winie zaniechania. Ponadto w cywilizowanym świecie przyjęto, że wątpliwości należy rozstrzygać na korzyść oskarżonego.
Czy to jest "wybielanie" stalinizmu? Sądzę, że jeśli nawet w tym przypadku przyznać, że, być może, zbrodni nie popełniono, pozostaje aktualny tak obfity rejestr innych "dokonań", że kolor czarny bynajmniej przez to nie wyblaknie, a za to oskarżyciele mogą uniknąć zarzutu naciągania faktów.

Stach M. Głąbiński Odp: Watykan 2007-06-12 13:18:32 http://forum.histmag.org/index.php/topic,4704.msg131116.html#msg131116 Cytuj za: albin 11 czerwca 2007, 09:27:53 Czy Watykan,jako instytucje można uznać za ludobójce?
[ja:]
O ile mi wiadomo (nie jestem prawnikiem), termin "ludobójstwo" został wprowadzony do słownictwa prawniczego po II Wojnie Światowej (chyba w trakcie tzw. procesu norymberskiego) jako określenie przestępstwa polegającego na masowym mordowaniu ludzi w celu całkowitego wyeliminowania, lub zmniejszenia liczebności konkretnej grupy wyodrębnionej rasowo, pod względem narodowości itp. Dotyczy to więc sytuacji, gdy konkretna osoba zostaje zabita niezależnie od jakichkolwiek uwarunkowań dających się przez nią samą zmienić. Z tego względu zbrodnie popełnione w wojnach religijnych, ponieważ - przynajmniej w teorii - delikwent ma do wyboru oprócz śmierci "nawrócenie się na prawdziwą wiarę", nie są ludobójstwem. Jeśli moja wiedza prawnicza w tej kwestii jest poprawna, to ludobójstwem jest "likwidacja" osób upośledzonych umysłowo, natomiast np. hitlerowskie mordowanie Polaków, jeżeli da się udowodnić, że miało ono na celu jedynie spacyfikowanie naszego narodu jako niewolników rasy panów, bez świadomie zamierzonego "ograniczenia ilości", za ludobójstwo uznane być nie może.
Inna sprawa, to znaczenie słowa "winny", które, choć w cytowanym poście nie zostało użyte, występuje w formie "uznać za". Otóż to określenie, w odniesieniu do grupy, występuje jedynie w znaczeniu moralnym i symbolicznym, natomiast jako termin prawniczy, generujący uzasadnienie karania, może być odniesione jedynie do poszczególnych osób. W "procesie norymberskim" o winę ludobójstwa oskarżano nie państwo, naród, organizację, lecz Göringa, Keitla i in. Osądzenie SS jako organizacji zbrodniczej, co miało (nie jestem tego pewien) miejsce na tym procesie, skutkowało jedynie w zakazie kontynuowania jej istnienia i w - mającym charakter symboliczny - potępieniu posługiwania się jej znakami, odznaczeniami itp. co np. w NRF, USA, Argentynie itd. w praktyce wyglądało różnie. W odniesieniu do osób, fakt członkostwa przed wydaniem tego orzeczenia, w zasadzie winien być co najwyżej okolicznością uzasadniającą podjęcie dochodzenia w sprawie udziału w zbrodni (w krajach "bloku wschodniego", gdzie stosowanie prawa było rozumiane specyficznie, wyglądało to oczywiście inaczej).

http://forum.histmag.org/index.php/topic,5318.0.html Odp: Kontrowersje wokół Trybunału Norymberskiego. 2007-10-01 12:13:32
Cytuj za: Dagget 29 września 2007, 20:48:59
... Oczywiście Trybunał nagiął prawo ...
[ja:]
Twierdzenie bezpodstawne. Zdumiewające są szczególnie wypowiedzi, których autorzy napisali, że stosowano "działanie prawa wstecz" i że nie osądzono jednocześnie innych wojskowych czy polityków, którzy ew. mogli okazać się tak samo lub bardziej winni.
Co do pierwszej sprawy, to "Trybunał norymberski" orzekał wyłącznie na podstawie praw, których aktualności nigdy reżym hitlerowski czy inne czynniki w Niemczech nie kwestionowały. Jedyne novum stanowiło ustanowienie "zbrodni przeciw ludzkości" polegającej na skazywaniu za przynależność rasową, jednak nie było tu "działania wstecz", gdyż inkryminowana wina w tym wypadku całkowicie zawarta była w skazaniu bez udowodnienia określonego prawem przestępstwa (prawodawstwo hitlerowskie znało określenie "niższości rasowej", ale nie określało jej jako przestępstwa podlegającego karze, co zresztą było by zupełnym nonsensem).
Co do drugiego: gdzie kto słyszał, by ktokolwiek domagał się stosowania zasady, że osądzenie i wykonanie wyroku winno być uzależnione od równoczesnego rozpoczęcia procesu przeciw innym przestępcom? Każde postępowanie sądowe podejmowane jest przeciw konkretnym oskarżonym, a fakt, że inni, może nawet dużo bardziej niebezpieczni dla społeczeństwa pozostają na wolności, nie może być w żadnym wypadku brany pod uwagę.
Cała dyskusja bardzo mnie niepokoi, gdyż wskazuje ona na to, że wiedza o podstawach prawa i sądownictwa jest u bardzo wielu niedostateczna, co powoduje, że łatwo przychodzi wmawianie naiwnym najbardziej dziwacznych poglądów w tej sprawie. Nb. przykładem tego są sukcesy "Prawa i Sprawiedliwości".

[.c.d.] Odp: Kontrowersje wokół Trybunału Norymberskiego. 2007-10-02 13:44:32
Cytuj za: kaj 01 października 2007, 15:30:38
... Naginasz. Oczywiscie formalny feler prawny to nie był. ...
[ja:]
Praktyka pokazuje, że wszelkie próby uniezależnienia sądu od ścisłego formalizmu prawnego (Lynch, Czerezwyczajka, Sondergericht itd.) prowadzą do bezprawia. Konieczność radykalnie ścisłego stosowania procedur prawa rzymskiego jest więc faktem, a świadomość tragicznych skutków odstąpienia od tej zasady niestety w Polsce wygląda kiepsko.
Cytuj za: kaj 01 października 2007, 15:30:38
... Gdzie miałeś w prawie niemieckim czy innym przestępstwo "przygotowywanie się do wojny"?
[ja:]
Nie znam niestety szczegółów aktu oskarżenia, jednak ze względu na niezaprzeczalne kompetencje członków TN jestem przekonany, że "przygotowywanie się do wojny" było użyte nie w sensie przepisu prawnego, który został przekroczony, lecz jedynie jako jeden z argumentów uzasadniających tezę, że rozpoczęcie wojny nie było - jak to twierdziła propaganda hitlerowska - aktem obrony, lecz agresją, udział w której przestępstwem jest i był w uznawanym przez III Rzeszę prawie międzynarodowym.

[c.d.] Odp: Kontrowersje wokół Trybunału Norymberskiego. 2007-10-12 12:20:32
Cytuj za: Adso de Melk 06 października 2007, 14:34:01
... uznano, że część prawa III rzeszy, jako lex iniustissima, nie miała mocy prawnej...
[ja:]
Chyba mylisz prawo z rozporządzniami administracji (rozporządzenia dotyczące postępowania z osobami niższymi rasowo, z "zagrażającymi" państwu i tp.), które były podstawą działań zbrodniczych. Rzeczywiście, obrona nieraz powoływała się na okoliczność, że oskarżony działał pod przymusem wywieranym przez przełożonych (dowódców). Jest to oczywiście okoliczność łagodząca, ale poleceń wydanych przez władze nie można utożsamiać z prawem, ze stanowieniem jego przepisów! Nie znam prawa obowiązującego w III Rzeszy, ale z niektórych znanych mi opisów przewodów sądowych, oraz z argumentacji używanej przez hitlerowców w materiałach propagandowych wynika (np. "sprawa katyńska" i in. piętnowane przez hitlerowców zbrodnie aliantów), że system prawny, jego literalna treść i powszechna w Niemczech świadomość prawna, były zgodne z zasadami obowiązującymi w krajach naszej cywilizacji (podobnie było w ZSRR!). To, że administracja wydawała zarządzenia, których zgodność z literą prawa była uzasadniana pokrętnie (podobnie jak wspomniana wyżej ustawa o IPN), lub były z prawem w jawnej sprzeczności, nic do rzeczy nie ma. Należałoby jeszcze objaśnić, jakie muszą być spełnione warunki rozróżnienia ustaw parlamentu czy uprawnionego władcy zmieniających system prawny od zarządzeń nie mających takiej powagi. Wymagałoby to obszernego wywodu, wspomnę więc jedynie, że m. in. jest tak, gdy nowy przepis nie odwołuje sprzecznego z nim poprzednio obowiązującego. Sądzę, że tego dotyczyło wspomniane "uznanie części praw III Rzeszy za nielegalną".
W innej sprawie dodam wyjaśnienie: określenie "prawo rzymskie" odnosi się nie do konkretnych przepisów obowiązujących (należałoby dodać, kiedy?) w Rzymie, lecz określa zasady (filozofia prawa) uznawane jako podstawa cywilizacji łacińskiej. Oczywiście, że - jak zawsze - realizacja idei przez poszczególnych mniej lub bardziej światłych władców różniła się od tego pierwowzoru.
12:55:03
Do powyższych wywodów dodam, że użyta przeze mnie argumentacja w znacznej części nie da się zastosować do procesów wytoczonych po wojnie Japończykom. Chodzi mianowicie o - jak to określiłem - powszechną świadomość prawną, która bardzo różniła się (różni się?) od naszej. Być może, iż literalnie prawo japońskie zadośćczyniło kryteriom charakteryzującym cywilizację europejską, natomiast mentalność była zupełnie inna. I tak np. oddanie się do niewoli zamiast popełnienia samobójstwa było uważane powszechnie za postępowanie niegodne. W Niemczech (podobnie stalinowcy w ZSRR) Hitler usiłował upowszechnić takie nastawienie, jednak skutek osiągnął mizerny, co nb. przekonująco objaśnia hipoteza tzw. memów. Ta różnica powoduje, że jednak zbrodnie popełnione na jeńcach wojennych należało nieco inaczej rozpatrywać w Norymberdze i w Tokio. W sprawie innych przestępstw, również tego rodzaju różnice wypadło uwzględnić. Na mniejszą skalę kwestia takiej odmienności występuje przy rozpatrywaniu zbrodni dokonanych przez Rosjan, Arabów itd.

21-11-2007 13:42 Głąbiński (512 punktów) Pokaż wypowiedzi autora (340)
(rozpoczęcie nowego tematu) Wyrzucanie ateistów poza nawias.
W wątku pt. "Ateizm vs. katolicyzm" natrafiłem na zdanie będące pytaniem:
"Podaj mi przykład, żeby wyrzucono Cię poza margines?", a w dalszych postach, przy niezbyt dokładnym (liczne, długaśne wywody) czytaniu, odpowiedzi nie zauważyłem. A chyba warto się nad tym zastanowić. W moim przekonaniu, przykładów można by podać wiele, mnie - ze względu na możliwość zakwestionowania - zainteresował jeden, raczej drugorzędny:
Jak wiadomo, nasi prezydenci, premierzy itp. mają zwyczaj klękania przed papieżem i obcałowania go po rękach. Nie są znane natomiast przypadki jakiegokolwiek honorowania osób będących czymś w rodzaju przywódcy, lub tzw. postaci sztandarowej, całkiem licznej gromady obywateli też zjednoczonych pod względem światopoglądu, tyle że nie określanego przez dogmaty Kościoła, lecz przez tzw. materializm. Prezydent itp., niezależnie od swoich przekonań, we wszelkich sytuacjach o charakterze publicznym występuje jako przedstawiciel wszystkich obywateli, wobec czego, jeżeli wyróżnia w gestach symbolicznych którąś opcję, to tym samym inne słusznie mają pretensję, że zostały "usunięte poza nawias".

22-11-2007 13:10 Głąbiński (512 punktów) Pokaż wypowiedzi autora (340) Odp: wyrzucanie ateistów poza nawias [c. d.]
[Szulc napisała:]
Kwaśniewski, mimo, że niewierzący, zachowywał się w stosunku do Jana Pawła z należnym mu ceremoniałem.
[ja:]
Nie wiem, czy K. rzucał się na kolana i obcałowywał dłonie. Niezależnie zaś od tego niestosowna jest wzmianka o "należnym mu ceremoniale", zamiast "ceremoniał należny wszystkim ..." (kropki należałoby zastąpić właściwym określeniem. Wg mnie mogło by to być "osobom reprezentującym poglądy znaczącej liczby obywateli"). Bez tej podmiany, Twój post pojmuję jako przykład usiłowania wyrzucenia wszystkich z wyjątkiem papistów "poza nawias". Inna jest sprawa, że w ogóle klękanie i obcałowywanie rąk, choćby dotyczyło to najbardziej zasłużonego, godnego szacunku człowieka, nawet wykonywane przez osoby prywatne, razi mnie.

c. d. 24-11-2007 12:11 Głąbiński (512 punktów) Pokaż wypowiedzi autora (340) Odp: Wyrzucanie ateistów poza nawias.
Rozpoczynając ten wątek miałem wrażenie, że nawiązuję do kwestii dotyczących tolerancji w sensie ogólnym. Ponieważ nie wyklarowało się to samoistnie, spróbuję swoje wątpliwości wyartykułować wyraźniej. A wiec:
Brak tolerancji w praktyce objawia się głównie w formie drastycznej: palenie na stosie, więzienie, konfiskaty, a w łagodniejszej formie - publiczne napiętnowanie, okazywanie wzgardy. Czy w porównaniu z takimi formami dyskryminacji jest sens oburzać się na tak łagodny przejaw lekceważenia jak wystąpienie o czysto symbolicznej wymowie mojego oficjalnego reprezentanta faworyzujące opcję wg jego prywatnych zapatrywań?
A po drugie: czy zwolennicy opcji określanej jako ateizm powinni odczuwać historyczne obciążenia w postaci okrucieństw rewolucji francuskiej, wyczynów republikan w Hiszpanii, czy okrucieństw stalinizmu, podobnie jak katolicy mają pamiętać o prześladowaniach kultów przedchrześcijańskich, inkwizycji, krucjatach?
Otóż uważam, że na obydwa te pytania należy dać odpowiedzi potwierdzające: łagodne formy dyskryminacji, jak pokazuje praktyka, występują w warunkach, gdy agresywna opcja jest przez okoliczności zewnętrzne zmuszona do ograniczania swoich poczynań, a jeśli nie przeciwstawiać się temu zjawisku w jego formie zalążkowej, nastąpi eskalacja.
Z kolei ateiści i jakiekolwiek inne ugrupowania muszą pamiętać, że brak tolerancji nie jest organicznie związany z jakimikolwiek ideologiami. Zwolennicy każdej, choćby najpiękniejszej idei (jak np. głoszące miłość, łagodność i wykluczenie przymusu chrześcijaństwo), rozpaleni przekonaniem o swojej racji, jeśli nie napotkają na sprzeciw, są zdolni do najgorszego.
Ostatecznie więc każdy, komu zależy na zachowaniu sprawiedliwości społecznej winien występować przeciwko nawet zalążkowym formom nietolerancji i to właśnie przede wszystkiem w swoim własnym obozie: katolicy u katolików, ateiści wśród ateistów, mahometanie ... itd. "Obrona" swojego ugrupowania przed zarzutami jest rażącym błędem.

http://forum.histmag.org/index.php?topic=6323.0 Odp: Ataki na pociągi "Osy" 2008-04-11 17:12:15
Prawo wojenne czy inne, jako zbiór reguł jest na tyle różne od moralności, że nie dadzą się rozpatrywać razem: albo mówimy o zgodności postępowania z prawem, albo z zasadami etyki. Laik - wg mnie - odnosząc się do "filozofii AK" jednoznacznie określił, że chodzi mu o tą drugą. Nie mniej, ponieważ ponieważ nie można udawać, że prawo nie zostało w dyskusji w sposób istotny przywołane, wspomnę o nim, mimo że odchodzę od tematu.
Otóż w stanie wojny prawo rozpoznaje żołnierza po tym, że nosi on mundur i z tej racji posiadanie i wykorzystanie przez niego broni jest uznane za dozwolone, natomiast cywilem posiadającym czy ukrywającym broń prawo wojenne się nie zajmuje, wskutek czego potraktowanie takowego pozostaje kwestią wyłącznie etyki. Kwestie szczegółowe, np. czy cywila z opaską biało-czerwoną na rękawie, którą można szybko usunąć, uważać za umundurowanego, czy nie, to rzecz osobna. Zabronione jest celowe zabijanie cywilów, ale w sytuacji, gdy nie da się z całą pewnością zaprzeczyć temu np., że bomba pozabijała ludzi w wyniku niedoskonałości urządzeń celowniczych, co np. w sytuacji nalotu z wysokości 6 km jest oczywiste, winy nie ma.
Z osądem moralnym jest o tyle trudna sprawa, że poza zasadą "nie czyń drugiemu, co tobie niemiłe", próby jakiegokolwiek kodyfikacji, uzyskania przepisów obowiązujących wszystkich, okazały się daremne. Nawet prawo odwetu, chociaż potępiane przez zdecydowaną większość, często - zwłaszcza w praktyce - znajduje aprobatę. Szczególnie często znajduje zrozumienie usprawiedliwienie rewanżu dokonanego jakoby w zamiarze uświadomienia drugiej stronie, że to ona uczyniła nam, to co jej niemiłe.
Jeśli chodzi o moje prywatne zdanie, to uważam, że wojna jest złem i każdy, kto w niej bierze udział, wychodzi z tego brudny, a zarazem, o ile pozbawione skłonności do wyrokowania rozpatrywanie dylematów etycznych jest czynnością chwalebną, to osądzający moralność uwikłanych w tragedię wzajemnego mordowania są hipokrytami.

25-05-2008 14:01. Głąbiński (822 punktów) Pokaż wypowiedzi autora (550) Odp: Nietykalny pomnik??
[ja:]
Nawiązując do treści poprzedzającego posta:
[keymark:]
... nigdy nie poznamy całej prawdy ...
[ja:]
dodam: prawda jest taka, że donosicielstwo istniało zawsze i nadal istnieje - w polityce, w parafii, w urzędach, na wiosce i w mieście. Ludzie, gdy chcą sąsiadowi zaszkodzić, albo są przekonani, że występują przeciw jakiemuś złu, zawiadamiają o ukrywanych wydarzeniach policję, gazetę, szefa, Urząd Skarbowy, proboszcza itd. zachowując przy tym anonimowość, co w jednym przypadku jest podłością, w innym - koniecznym zabezpieczeniem się przed niesprawiedliwym odwetem. Nazywanie poszczególnych tego typu zdarzeń historią i traktowanie jako "pamięć" z dodatkiem "NARODOWA"(!?) jest objawem aberracji umysłowej.
Wspomnę jeszcze, że w takich krajach jak RPA, Argentyna i Chile żadnej lustracji nie ma, dochodzenia dotyczące popełnionych zbrodni (tam nie chodziło o podpisanie lojalki, lecz o poważniejsze sprawy) prowadzone są wyłącznie w formie normalnej działalności prokuratury lub z oskarżenia cywilnego. No ale cóż, wymienione kraje są silnie zlaicyzowane i przykazania "kochaj bliźniego" i "nie sądźcie" nie są w nich tak intensywnie nauczane, jak to ma miejsce u nas.

03-06-2008 12:03 Głąbiński (830 punktów) Pokaż wypowiedzi autora (557)
[Rozpocząłem nowy temat w dziale "Religie":] Miłość
W wątku o sektach pojawiło się (J. Szulc, muzawik) słowo "miłość", przy tym wymiana uwag wskazuje na różnicę pojmowania sensu tego słowa przez dyskutantów, a w konsekwencji wynika potrzeba zdefiniowania. Sądzę, że sprawa jest bardzo trudna.
I tak np. w podstawach chrystianizmu można dopatrzyć się przekonania o istnieniu miłości doskonałej, będącej cechą Boga, która na tym najwyższym stopniu abstrakcji (czy raczej mistycyzmu?) jest tożsama z istnieniem, pięknem, mądrością, wszechmocą i czym tam jeszcze, co stanowi istotę bóstwa. W tym ujęciu miłość ludzka jest bardzo ograniczoną, uproszczoną kopią tego ideału ("na wzór i podobieństwo"). Jest oczywiste, że ten opis nie definiuje miłości, na jego podstawie nie da się określić, co jest miłością, a jedynie można w niektórych przypadkach opisać co jest jej zaprzeczeniem.
Inny sposób - najczęściej stosowany - to określenie jako miłość instynktownych zachowań wynikających z genetycznie uwarunkowanego dążenia do przetrwania potomstwa (miłość matczyna, ojcowska, synowska itp.). Podobnie przedstawia się patriotyzm będący wyrazem instynktu społecznego (łączność ze stadem jako warunek przetrwania).
Jako trzecią próbę zdefiniowania miłości podam mającą podstawy racjonalne postawę wyrażoną powiedzeniem "nie czyń drugiemu. co tobie niemiło". Jest ta wyrozumowana zasada pobudowana zdolnością współczucia - wczuwania się w sytuację innej istoty (rozumianej bardzo ogólnie: znam przypadki odczuwania dyskomfortu psychicznego spowodowanego widokiem zepsutego = "cierpiącego" samochodu, czy nawet krzesła).
Spotykam również przekonanie, że miłość może wynikać z pragnienia uzyskania satysfakcji estetycznej, z dążenia do piękna.
Wydaje się, że wskazane cztery próby definicji słowa "miłość", współistnieją i że na tą wieloznaczność nie ma rady, a sam wątek chyba należało umieścić w dziale "Filozofia".

http://www.racjonalista.pl/forum.php/s,139640/i,95 16-06-2008 19:13 Głąbiński (860 punktów) Pokaż wypowiedzi autora (574) Odp: Na marginesie tekstu "Sędziowie".
[Miłosz:]
...tekst Marii Szyszkowskiej p.t Sędziowie. Tekst tekstem, ale to co się działo w komentarzach do niego trochę nadszarpnęło moją wiarę w możliwość istnienia enklawy racjonalności ...
[ja:]
Sądzę, że w dużej mierze zawiniła sama autorka opisując problem w oderwaniu od konkretów. Jedyne odwołanie do sytuacji rzeczywistej dotyczy enigmatycznej wzmianki o sędziach hitlerowskich. Doprowadziło to komentatorów do zupełnego pogubienia się. I tak któryś z nich np. wspomina, że pani S. uwalnia od odpowiedzialności sędziów hitlerowskich, co jako ogólne stwierdzenie nie ma sensu. Były bowiem przypadki orzekania zgodnego z prawem (nb. prawo obowiązujące w Niemczech hitlerowskich czy w państwach obozu socjalistycznego nie wyglądało najgorzej) i tych sędziów absolutnie nie można karać, a zdarzało się (nieistniejąca w przepisach, a zasądzona kara śmierci dla Polaka, który uderzył Niemca w twarz) inaczej. Z kolei np. gestapo zbrodnie popełniało bez sądu, na podstawie rozkazu. U nas wątpliwości budzą głównie te przypadki, gdy korzystano z zeznań wymuszonych lub z dowodów jawnie fałszywych (hitlerowcy naogół takich przedstawień nie urządzali, chyba że chodziło o skazanie obywateli niemieckich - np. procesy po zamachu na Hitlera w 1943 r.), a sędzia, prokurator i asystujący adwokaci tego "nie dostrzegali" (casus prokurator Woleńskiej i licznych oskarżanych obecnie sędziów z okresu stalinowskiego).
Wątpliwe jest też stwierdzenie przez kogoś, że wyroki tzw. procesu norymberskiego orzekano niezgodnie z prawem pozytywnym obowiązującym w III Rzeszy. Z takim zdaniem spotkałem się kilka razy. W każdym przypadku, gdy domagałem się konkretu, okazywało się, że delikwent nie wiedział, o co skazany był oskarżony.
Jeśli zaś chodzi o jedyną dopuszczalną formę niezgody sędziego na niesprawiedliwe prawo, jest nią rezygnacja z funkcji. Decydując się na ten krok sędzia naraża się na utratę pracy i ew. szykany ze strony władzy, a również na konflikt sumienia podobny do rozterki lekarza odmawiającego aborcji (w obu wypadkach sprawa może zostać powierzona partaczowi, który przez swoją niekompetencję spowoduje zło większe niż wynika to z okoliczności niezależnych od osoby sędziego/lekarza).

25-03-2009. Głąbiński. Życie jako wartość nadrzędna [założyłem nowy wątek]
Z dwuletnim opóźnieniem przeczytałem http://www.polityka.pl/archive/do/registry/secure/showArticle?id=3356634 http://www.polityka.pl/ciaza-z-marza/Lead33,1141,285859,18/ [med-mora.txt. -. Edyta Gietka. Pięć kropek]. Przeoczyłem we właściwym czasie tą informację i ew. związaną z tym tematem dyskusję na nin. forum, jednak niezależnie od tych okoliczności widzę konieczność wspólnego przeanalizowania, co o tym myśleć? Moja odpowiedź na to pytanie brzmi: uważam, że te setki tysięcy złotych wydane na podtrzymanie życia pięciorga dzieci zostały zabrane tysiącom innych dzieci równie zasługującym na współczucie i pomoc. Czy jestem bezdusznym materialistą przeliczającym wartość życia na pieniądze?

2009-03-27 11:26. Głąbiński (1372 punktów) Pokaż wypowiedzi autora (797) Odp: Życie jako wartość nadrzędna.
[Zawecki:]
... zachodnie szpitale zatrudniają specjalistów od "złych wieści", to tacy dedykowani psycho. Zatem nie musiałabyś prowadzić tych "strasznych" rozmów...
[ja:]
Ten fragment nasuwa mi uwagę: o ile zrozumiały jest lęk przed bólem i dążenie do jego zwalczenia, to przecież śmierć jest najbardziej oczywistym składnikiem natury i traktowanie jej jako szczególnego nieszczęścia niezależnego od straty, którą ew. ponosi społeczeństwo, wydaje się dewiacją, którą chyba trzeba leczyć, czy usuwać przez wychowanie. Przy tym chodzi mi o odczucia zarówno osoby umierającej, jak i otoczenia, które musi się pogodzić z tym, że trzeba będzie dotychczasowy przedmiot uczuć zastąpić innym. W tym drugim aspekcie, jako szczególny przypadek dewiacji uważam obserwowaną podobno wielekroć niemożność skierowania swoich uczuć do innej osoby, zastępowanie właściwego naturze człowieka emocjonalnego związku międzyosobowego jego atrapą w postaci nagrobka, czy jakiś "pamiątek". Podejrzewam, że te - jak je nazwałem - "dewiacje" są w sztuczny sposób generowane wpływem wytworzonego przez technikę środowiska, są szczególnym przykładem "choroby cywilizacyjnej". Z tego wynika, że wspomniana w zacytowanym zdaniu obecność psychologa jest leczeniem objawów, które nieudolnie próbuje zastąpić profilaktykę.

2009-05-12 19:53 Głąbiński (1540 punktów) Pokaż wypowiedzi autora (884) Odp: Co daje forum? http://www.racjonalista.pl/forum.php/s,207555/i,33#w208080
[Adamiak:]
...z Twoim postem -... życzliwego klimatu argumentacji, ...
[ja:]
Ten urywek nasuwa przykre refleksje. Życzliwość wyrażająca się w usiłowaniu zrozumienia motywów w ich pełnej złożoności powinna być - i to nie tylko na forum - normą w stosunkach między ludźmi. Zaprzeczeniem tego jest nastawienie, że każdego należy "na wszelki wypadek" traktować jako wroga, który przy każdej nadarzającej się okazji będzie usiłował mi szkodzić, lub przynajmniej okazać swą przewagę, wyższość. Podkreślenie pozytywnego nastawienia widocznego w moim postcie sugeruje, że postrzegasz to jako sytuację wyjątkową, godną podkreślenia. To byłoby przygnębiające tym bardziej, że mam ambicję, by takie podejście do innych było nie funkcją emocji, lecz stanem naturalnym, zgodnym zresztą z racjonalnym pojmowaniem świata - jak oddychanie. Staram się, by pisać po prostu to, co myślę, nie oglądając się na jakiekolwiek względy, czy ktoś mi wymyśla, czy prawi komplementy. Natomiast swoje myślenie próbuję uformować tak, by nie zawierało śmiecia nierozumnych pretensji, fobii, uprzedzeń itp. Jeśli to się powiedzie, pozytywne nastawienie do świata będzie niekontrolowanym odruchem, który nie zależy od życzliwości nie zasługującej w tej sytuacji na wzmiankę.

2009-05-13 14:41 Głąbiński (1550 punktów) Pokaż wypowiedzi autora (888) Odp: Co daje forum? http://www.racjonalista.pl/forum.php/s,207555/i,85#w208362
[ja:]
nikt nie ma prawa piętnować czyichkolwiek błędów lub braków
[belvedere (Aneta Dziwińska):]
Taka zasada może obowiązywać na prywatnych czatach lub na zamkniętych forach
[ja:]
Piętnowanie niegdyś polegało na wypaleniu złodziejowi trwałych znaków na twarzy i miało działać jako czynnik odstraszający od kradzieży. Poprawę moralną raczej utrudniało, gdyż skaza była niezmazywalna. Dziś znaczenie tego słowa zmieniło się, lecz tylko częściowo. Oznacza ono brak tłumaczenia pozwalającego piętnowanemu poprawienie błędnego przekonania, przy jednoczesnym publicznym ujawnieniu jego domniemanej winy. Cóż, można sobie wyobrażać, że ten sposób karania bywa skuteczny w stosunku do przestępcy jako bolesna "nauczka" (rodzaj tresury), dla innych jako przestroga przed konsekwencjami. Nie bawiąc się jednak w rozważania penitencjarne można jednak stwierdzić, że wszelkie karanie w żadnym wypadku nie może odbywać się na podstawie czyjejś prywatnej decyzji. Podstawowym postulatem naszej cywilizacji jest, że orzekać o winie i karze ma prawo tylko sąd. I nie stanowi różnicy, czy chodzi o karę więzienia, czy o piętnujące wskazanie kogoś jako "złego".
[belvedere (Aneta Dziwińska):]
... kto pisze głupoty, sam wystawia się na kopa.
[ja:]
Można się z tym zgodzić pod warunkiem, że "kop" oznacza (nieraz rzeczywiście boleśnie urażające własną dumę) wykazanie błędu, czego przy najbardziej rozszerzonym pojmowaniu tego słowa, nie można nazwać "piętnowanie".
[belvedere (Aneta Dziwińska):]
Zawsze się znajdzie coś, co kłóci się z moimi poglądami lub zasadami, a ja, w imię jakiegoś świętego spokoju, nie będę udawać, że tego nie widzę.
[ja:]
Tu ciebie nie rozumiem. Czy mogłabyś podać przykład z tego forum postępowania innym trybem? Czy chodzi ci o pozostawanie przy swoich poglądach? Przecież na tym forum post wyrażający przyznanie się do błędu jest rzadkością, co zresztą jest zrozumiałe, gdyż zmiana przekonań naogół wymaga wielokrotnego przemyślenia, jest procesem długotrwałym.
[belvedere (Aneta Dziwińska):]
... atakuje się człowieka, którego szanujesz. Stajesz w jego obronie, następnie zadawane jest Ci pytanie: "Po co tu przyszedłeś?", a następnie czytasz: "To troll, omijać."
[ja:]
Poszczególni forumowicze miewają tego rodzaju wyskoki, ale przecież jednego czy nawet kilku zapaleńców nie można traktować jako forum! Rozsądek nakazuje nieodpowiedzialne wybryki lekceważyć, najlepiej nie reagować.
[belvedere (Aneta Dziwińska):]
Albo piszesz tak, jak reszta, i dotyczy to treści i formy, albo będziesz mówił do obrazu.
[ja:]
Niestety tak bywa, ale czy to powód do zniechęcania się? Ja w to wątpię, a nie jestem w tym pierwszy, przecież powiedzenie o wołaniu na pustkowiu jest znane od tysiącleci!
[belvedere (Aneta Dziwińska):]
Ile pozostałoby z literatury, gdyby twórcy myśleli tak, jak Ty? Czy literat tworzy czy kalkuluje na ile jego dzieło zostanie zrozumiane?
[ja:]
Cała literatura jest przykładem na stosowanie konwencji, formy akceptowanej przez odbiorców. Widać to w pracach naukowych zawsze zaopatrzonych w objaśnienie wprowadzające, rozwinięcie tematu wg schematu przyjętego w środowisku autora i we wnioski końcowe. Pisarze przemawiający do szerokiej publiczności swoje myśli ubierali w formę wielowątkowego opisu zdarzeń, tak pomyślanego, by czytelnik zaciekawiony fabułą, nieznudzony, z zapałem przestudiował całość i w trakcie tego przekonał się do idei ukrytych tam przez autora. Nazwano to powieścią zaangażowaną, choć szczerze mówiąc, nawet byle ramota napisana lewą nogą przez mającego na względzie wyłącznie zysk kombinatora, też pozostawi w umyśle czytelnika jakiś ślad, też jest w coś "zaangażowana". Proust ten schemat odrzucił, jednak, choć nie tak oczywista, konwencja warunkująca odbiór idei nadal w beletrystyce istnieje. Przekazanie myśli bez dostosowania się do możliwości czytelnika jest niemożliwe.

2009-07-26 10:20 http://www.racjonalista.pl/forum.php/s,233617/i,33#w234183 Głąbiński (1943 punktów) Pokaż wypowiedzi autora (1077) "Nasi bracia mniejsi"
[kanik:]
Jestem wędkarzem i faktycznie wielokrotnie zastanawiałem się nad kwestią etyki tego procederu. ... jest to proceder ohydny ...
[ja:]
Nie jestem pewien, czy kwestię współczucia można zaliczyć do etyki. W wypadku naszego stosunku do zwierząt, mamy do czynienia z przyjęciem założenia, że obowiązuje/nie obowiązuje nas solidarność pozagatunkowa? Przyjęcie założenia mającego konsekwencje w odczuwaniu winy, nie musi być etyczne/nieetyczne? Użycie słowa "ohydne" wskazuje nie tyle na moralność, co na estetykę, a to już inny zakres pojęć. W moim przekonaniu etyka, podobnie jak prawo, sprawiedliwość i inne podobne, nie jest absolutna, lecz jest systemem reguł wyprowadzonych z założeń przyjmowanych nie tyle dowolnie, ile pod wpływem okoliczności formowanych przez otoczenie takie, jakie jest w danym momencie historii, w konkretnym miejscu i środowisku, no i last not least - przez własne ja.
Inna jest sprawa, że jakiekolwiek przyjmiemy reguły postępowania, nie da się w momencie podjęcia decyzji o działaniu wyprowadzić jednoznacznych wniosków, zawsze możliwe jest powstanie wątpliwości. Racjonalne postępowanie - jak sądzę - polega na wypośrodkowaniu. Z jednej strony nie powinniśmy stępić swojej wrażliwości, z drugiej zaś nie można przesadzić w rozpamiętywaniu skrupułów.

http://www.racjonalista.pl/forum.php/s,346920#w347018. Temat: Islam - TAK
17-07-2010 13:41 Głąbiński (2437 punktów). Pokaż wypowiedzi autora (1313)
[Paolo Monstro:]
... prawdziwy muzułamnin to człowiek dobry...
[ja:]
Liczne mam zastrzeżenia do tego zdania. Niejasny, bardzo podatny na manipulacje, jest sens słów "prawdziwy" i "dobry", nie będę jednak tego omawiał, gdyż częściowo uczynili to już inni, a przede wszystkim wyczerpanie tego wymagało by całej rozprawy. Natomiast muszę zwrócić uwagę na to, że konstrukcja zdania jest nadużyciem, właściwe jego brzmienie to: człowiek w zasadzie (z natury, nieobciążony wypaczającymi go oddziaływaniami) jest dobry. Zastąpienie słowa "człowiek" przez "muzułmanin" jest nadużyciem popełnionym dla nieuzasadnionego przypisywania religii tego, co posiadamy dzięki genom, a dodanie "prawdziwy" jest pozbawione sensu. To w zasadzie wszystko, jednak dla wyraźniejszego objaśnienia, o co mi chodzi muszę kilka zdań dodać.
W czasie okupacji i później, czytając wspomnienia i opisy faktów, przekonałem się, że hitlerowcy w większości byli to ludzie dobrzy, życzliwi dla tych, których oceniali jako nieuprzedzonych względem okupantów. Czemu więc ci "dobrzy Niemcy" tak nam dopiekli? wyjaśnia to zależność od otoczenia, które aczkolwiek pod względem formowania postępków zdarza się w nieograniczonej ilości odmian, rozpatrzę jedynie dwa krańcowe przypadki: gdy grupa (wyznaniowa, narodowa, polityczna itd.), do członkostwa w której poczuwa się dobry (pomijam osoby o psychice zdeformowanej przez wychowanie, fanatyzm itd.) człowiek, rządzi, oraz gdy podlega obcej władzy (ta druga sytuacja do 1945 roku była większości dobrych hitlerowców nieznana). Nie trzeba być znawcą historii, by zauważyć, że "dobry człowiek" w każdej z tych sytuacji postępuje inaczej. Konformizm, solidaryzm, autorytet przywódców sprawiają, że poza zdolnymi do samodzielnego myślenia jednostkami uczestnicy sfery uprzywilejowanej wykonują działania zalecane przez swoiście rozumiejących interes grupy liderów, zaś w ugrupowaniu stanowiącym margines społeczny, dla którego tolerancja jest kwestią bytu, uznanie znajdują względy humanitarne. Wierzenia lub ideologia mają tu pewien wpływ, jednak pamiętajmy, że człowiek (dobry, zły, lub pośredni) głoszone maksymy stosuje wybiórczo. Chrześcijanin, mahometanin, czy ateusz, gdy rzeczywiście a nie deklaratywnie, z pełną świadomością (ten warunek narzuca kwestionowanie autorytetów) za podstawę przyjmie miłość bliźniego czy spolegliwość, okaże się w działaniu "dobrym" w sensie pełniejszym niż potoczne rozumienie tego określenia. Nie doktryna więc decyduje, lecz indywidualny wybór i samokontrola.

http://www.racjonalista.pl/forum.php/s,361252/i,43#w361771 2010-09-23 11:50 Głąbiński (2677 punktów) wypowiedzi 1440
[prof. Grabowska:]
Czy zauważyli Państwo, że seks jest bardziej potępiany niż zbrodnia zabójstwa?
[ja:]
Jest to w ograniczonej mierze uzasadnione przez obserwacje formowania się psychiki dziecka. Jest faktem, że łatwy dostęp do osiągania odczucia przyjemności, zwłaszcza silnej (rozkosz) powoduje osłabienie woli i deformuje zakres zainteresowań ograniczając je do zaspokajania tego, co popularnie nazywamy zachciankami. Oczywiście z tego doświadczenia wynika potępienie nie tyle edukacji seksualnej dokonywanej za pośrednictwem filmu, prozy itp., lecz potępienie udostępniania małolatom korzystania z prostytucji (a także z alkoholu i innych podniet). Pozostaje dość trudna do ścisłego ujęcia sytuacja pośrednia między wstrzemięźliwością a burdelem. Gdy Romeo i Julia zamiast przeżywać swoje młodzieńcze uniesienia idą po prostu razem do łóżka, też mamy łatwiznę pozbawiającą ich ważnego etapu kształtowania się zdolności do dorosłego, odpowiedzialnego życia we współczesnej rodzinie, której warunki cywilizacyjne stawiają znacznie wyższe wymagania moralne, niż było to w społeczeństwie pierwotnym. Otóż widoczne w niektórych utworach uproszczenie seksu do czystej fizjologii niekiedy może formować cynizm. Ze swojego doświadczenia mogę jednak powiedzieć, że oddziaływanie filmów i pism jest znikomo małe w porównaniu z tzw. "edukacją podwórkową", która - zwłaszcza, gdy rodzice i szkoła odmawiają młodzieży prawa do poznania swoich intymnych potrzeb - skutkuje fatalnie.
Oczywiście to, co napisałem dotyczy pytania zacytowanego na wstępie, natomiast z jakąkolwiek krytyką omawianych filmów nie ma nic wspólnego. W tej sprawie - sądzę - mamy do czynienia z rozpowszechnionym przekonaniem, że elementy "prawdziwej" religii muszą być uznawane przez wszystkich, nie tylko przez wiernych. W islamie wyraża się to w uśmiercaniu "bluźnierców", chrześcijanie na razie poprzestają na bardziej cywilizowanych formach nacisku.

http://www.racjonalista.pl/forum.php/s,437144/i,8#w437684 24-07-2011 18:18 Głąbiński (3091 punktów)
[Ironhide:]
Nie wiedziałem, że nie mam obowiązku zawiadomienia organów ścigania o znanym mi przypadku molestowania, czy gwałtu.
[ja:]
W dalszym ciągu zacytowanego urywka posta okazuje się, że chodzi o przypadek, gdy wiedzę o zaistnieniu przestępstwa uzyskano w wyniku zrelacjonowania tego faktu przez przestępcę osobie, której ów przestępca ufa co do zachowania tajemnicy. Wiadomo, że istnienie takich osób w społeczeństwie jest zjawiskiem b. cennym, że ich gotowość do przyjęcia zwierzeń z zachowaniem absolutnej dyskrecji (spowiedź, telefon zaufania, adwokat i przypadki nieinstytucjonalne) wielokrotnie zapobiegały i zapobiegają nieszczęściom dużo poważniejszym niż ew. uniknięcie kary przez winowajcę. Pamiętajmy o tym, że kara sama w sobie ma wartość minimalną (wątpliwa "satysfakcja" poszkodowanych osób), chodzi w pierwszym rzędzie o zapobieżenie podobnym wypadkom w przyszłości, a w dalszej kolejności o resocjalizację przestępcy i ew. o wyrównanie szkód materialnych, a winowajca zmuszony do zwierzenia się na ogół bywa podatnym na podjęcie usiłowania naprawy wyrządzonego zła. Zarazem zdajemy sobie sprawę, że wspomniana osoba lub instytucja dysponująca kredytem zaufania traci ten swój atrybut, gdy raz jeden nie dopełni warunku tajemnicy.

Stach Głąbiński 15 kwietnia 2012 12:30 Autor krakauer: "Kaczor pogryzł kaczkę a Wolność i Prawda" http://obserwatorpolityczny.pl/kaczor-pogryzl-kaczke-a-wolnosc-i-prawda/#comment-1525
O ile porównanie cytowanego przemówienia Lecha K. z aktualnymi wypowiedziami Jarosław K. jest 100% słuszne, to pozytywną ocenę tego pierwszego expose uważam za przesadzoną. Chodzi o twierdzenia „Katyń i kłamstwo katyńskie … na długie dziesięciolecia zatruły relacje między Polakami i Rosjanami” oraz „Kłamstwo dzieli ludzi i narody”, które po prostu są nieprawdziwe. Po pierwsze nie sądzę, by „sprawa katyńska” interesowała gros naszych rodaków w stopniu usprawiedliwiającym twierdzenie o „zatruciu relacji”. Wg moich wiadomości tego rodzaju nastawienie dotyczy max. 1% Polaków. Pozostali albo w ogóle żadnych fobii nie przeżywają, albo swoje pretensje kierują głównie do ukraińskich banderowców, nacjonalistów litewskich, Niemców i kogoś tam jeszcze. A już wzmianka o „długich dziesięcioleciach” to zupełna fantazja. Z kolei drugi fragment nie ma potwierdznia w historii zarówno Polski jak i innych narodów. Jeśli tak samo jak w odniesieniu do zbrodni katyńskiej, za którą przecież Rosja wyraziła swoją skruchę, „prawdę” traktowały by takie kraje jak uciemiężone przez Anglików Irlandia, Szkocja i Indie, jak Ameryka Łacińska względem USA, Ukraina do Polski etc. etc., to cały świat utonąłby we wzajemnych pretensjach i animozjach. LK po prostu bredził! Pamięć o historii jest potrzebna, lecz nie może ona mącić teraźniejszości a tym bardziej spraw przyszłych.

http://studioopinii.pl/artykul/7936-tadeusz-mazowiecki-sad-nad-gruba-kreska#comment-7037
Stach Głąbiński pisze: 21 kwietnia 2012 o 14:51
W swoich niezaprzeczalnie słusznych wyjaśnieniach TM pominął trzy przemawiające za kreską argumenty, które należało uwzględnić:
Po pierwsze — winę osądzić można jedynie wówczas, gdy mamy pewność, iż nastąpiło świadome działanie na szkodę. Należy przy tym uwzględnić ew. wymuszające tego rodzaju postępowanie okoliczności, które mogą zmniejszyć odpowiedzialność, a w krańcowym przypadku nawet zastąpić ją uznaniem zasługi.
Po drugie — przy rozliczaniu przeszłości należy pamiętać nie tylko o złym, lecz także o dobru, którego PRL zrealizowało wiele.
Po trzecie — ci z nas (a wśród wrogów kreski dotyczy to większości), którzy twierdzą, iż są chrześcijanami, mają z tego tytułu specjalne zobowiązania.
I jeszcze uwaga luźno związana z tematem. W naszej cywilizacji obowiązuje zasada wzięta z tzw. prawa rzymskiego: „nulla poena sine lege“ (cyt. z pamięci). Otóż jedyne znane mi organizacje uznające donosicielstwo za przestępstwo są to IPN i mafia.

Stach Głąbiński http://obserwatorpolityczny.pl/?p=9170 2 kwietnia 2013 05:11
Krakauer napisał: „Nigdy nie wybaczymy im tego że nas mordowali, ale musimy z nimi żyć.” Ponieważ podejrzewam, że liczba mnoga w słowie „wybaczymy” nie jest to pluralis maiestatis, zastrzegam, że ja do tych niewybaczających „my” nie należę. Przypuszczam, że Sokrates i Zdziwiony – podobnie, a Lexx, co to za jeden, Polak, czy Niemiec, trudno wywnioskować. Z kolei wracając do sklasyfikowania mojej osoby pod względem wybaczania: nie zaliczyłbym siebie ani do wybaczających ani do niewybaczających. Jest mi to po prostu obojętne, całą IIWŚ traktuję jako fakt historyczny, a emocji z nią związanych nie odczuwam inaczej niż współczucie i oburzenie towarzyszące lekturze nt. okrucieństw Assyryjczyków, Timura Kulawego, czy eksterminacji Indian dokonanej w Ameryce. Historia winna być zbiorem doświadczeń, a nie resentymentów.

http://blog.wirtualnemedia.pl/andrzejbober/post/historia-polski-wedlug-anne-applebaum#comment-69755
Należy pamiętać o tym, że są ważniejsze zobowiązania wobec ludzi (w tym wypadku szczególnie wobec Polaków) niż zdrada polegająca na niedotrzymaniu litery zawartego porozumienia. Przecież do końca istniała możliwość tego, że nieobliczalny Stalin sprzymierzy się z Hitlerem, za co zapłacilibyśmy cenę przekraczającą wszystko, co nas spotkało i mogło nas spotkać. Zarazem wspomnijmy, że zachodnie mocarstwa w przeszłości popełniły podobną „zdradę”, którą aprobujemy. Przecież w 1918 roku wbrew zobowiązaniom sojuszniczym uznano niepodległość Polski łamiąc zoowiązania względem sojuszniczej Rosji. Nie jest etycznym uznanie podobnego postępowania nazwać lub nie nazwać zdradą zależnie od tego, czy dało nam korzyść, czy stratę.
Stach Głąbiński, 21 października 2013 o 12:19

Gość: Stach Głąbiński2013-11-01 13:37. Komentarz do:
Paweł Rzewuski. Moskiewskie początki ONZ. http://histmag.org/Moskiewskie-poczatki-ONZ-8618#comment
Jeżeli Autor ma ambicję, by stać się rzetelnym badaczem i interpretatorem przeszłych zdarzeń, winien wystrzegać się wyrokowania o tym, co czują i myślą aktorzy historii. Któż może wiedzieć, czy np. Mołotow był cynicznym grczem, czy uwiedzionym i zastraszonym exobrońcą ludu? Już na obecnym etapie widać, że takie osądzające podejście powoduje błędy. Nie było bowiem możliwe podpisanie zasad porozumienia w Berlinie. I to bynajmniej nie z tego powodu, żeby Ribbentrop stał moralnie niżej niż Mołotow, lecz ze względu, na różnicę ideowych założeń hitleryzmu i stalinizmu. Nie jest bowiem prawdą, ze zakłamanie przywódców zdolne jest całkowicie przekreslić wpływ humanitarnych fundamentów (lub ich braku) ustroju. Podobnie zresztą fałszywe jest twierdzenie, że mankamenty moralne założycieli ONZ odpowiadają za wady ONZ, których źródła są przecież dobrze znane.

Powrót do spisu tematówREFLEKSJE PO SPOTKANIU Z TADEUSZEM MAZOWIECKIM[II 2013 r.]

Spotkanie odbyło się 11 XII 2012 r. pt. "XV odsłona Salonu Młodopolskiego im. Arkadiusza Rybickiego pt. Polska po 1989 roku, na kanwie najnowszej książki Tadeusza Mazowieckiego pt. Rok 1989 i lata następne". Niestety niedawno wydanej książki, której treść ma stanowić kanwę spotkania, nie znam. Ze zrozumiałych względów przeczytałem jedynie krótką recenzję na stronie wydawnictwa, jednak nawet tak skromna wiedza pozwala mi z dużym prawdopodobieństwem przyjąć, że końcowe wnioski tego dzieła sprowadzają się do zalewającego naszą publicystykę bezproduktywnego biadolenia nad obecnym stanem polskiego zarówno społeczeństwa i państwa.
[Wyjaśnienie: Mam na myśli liczne, pozbawione przekonującej refleksji nt. przyczyn, wzmianki o podatności ludzi na demagogię, niezachowaniu nauk JP II, zaprzepaszczeniu ideałów "Solidarności", panoszeniu się "partyjniactwa", powszechnej bezideowości oraz postawy konsumpcyjnej itp.]

Nie da się zaprzeczyć temu, że mentalny stan obywateli naszego kraju przedstawia się źle, zarazem nie jest on zjawiskiem niemożliwym do zbadania racjonalnego, a także umożliwiającego wskazanie środków naprawy. Jednak do rozpoznania przyczyn nie wystarczy poprzestać na zanotowaniu swoich obserwacji i wynikających z nich odczuć. Konieczne jest przeprowadzenie analizy faktów. Próbę takiego postępowania przedstawię na przykładzie wydarzenia stanowiącego w miarę odpowiedni materiał do dyskusji, gdyż odbyło się ono zarówno z udziałem TM, który oficjalnie zastępował tam patronującego imprezie prezydenta RP jak i z moim uczestnictwem.

Mianowicie w dniach 19 i 20 września 2012 roku odbył się w Warszawie zjazd osób społecznie zaangażowanych, pod nazwą "Rzeczpospolita lokalna 2020". Cel tego przedsięwzięcia w skrócie można przedstawić jako pobudzenie i wykorzystanie dla dobra kraju kreatywności działaczy z możliwie licznych lokalnych społeczności w całej Polsce, którzy na miejscu otrzymali sposobność nawiązania kontaktów, wymiany doświadczeń i wskazania tematów dla wspólnego opracowania zarówno w skali gminy, miasta, regionu czy całego kraju. Zgodnie z objaśnieniem na własnej witrynie zamierzenie nie ograniczało się do wskazanych dwu dni, lecz miało być kontynuowane w formie kontaktów e-mail i relacji publikowanych w Internecie na łamach wspomnianej witryny. W szerszej perspektywie - jak dowiedziałem się w trakcie obrad - zjazd był powtórzeniem podobnej imprezy (imprez) z poprzednich lat i ma być w przyszłych latach ponawiany.

Zjazd odbył się z wielkim zadęciem (np. wspomniany patronat prezydenta Komorowskiego) i kosztem, uświetniony obecnością z wygłoszonymi pięknymi przemowami prominentnych osób, założono specjalną witrynę internetową http://rzeczpospolitalokalna.roefs.pl), po czym wszyscy rozjechali się do swoich domostw, sporządzono listę zgłoszonych propozycji ... i na tym sprawę - mimo zapowiedzi dalszych działań w zespole kilkuset uczestników - zakończono. Ponieważ organizatorzy utajniają informacje o korespondencji, nie wiem, czy inni obecni na zjeździe okazali wolę dalszej współpracy. Nie mniej jest faktem, że moje propozycje nie tylko nie zostały przyjęte przez organizatorów, lecz również nie został podany do ogólnej wiadomości nawet sam fakt ich zgłoszenia. A co więcej, nikt ze wspomnianych prominentnych osób łącznie z TM, nie zainteresował się dalszym losem dzieła, które swoją osobą i górnolotnymi słowami firmował, zaś moje prośby o interwencję nie tylko zostały zignorowane, lecz nawet nie otrzymałem zdawkowego potwierdzenia odbioru.

Całe to zdarzenie dowodzi wyobcowania się elity urzędniczej. Ludzie sprawujący władzę w sposób wyzywający lekceważą obywateli, czy nawet okazują pogardę. Wyraża się to w czysto formalnym uczestnictwie w zespołach obejmujących ludzi spoza sfery uprzywilejowanej i w nieliczeniu się z opinią osób niżej usytuowanych na darbinie hierarchii urzędowej. "Rzeczpospolita lokalna 2020" została potraktowana jako fasada udająca działalność społeczną, a zakrywająca rzeczywisty brak uznania dla demokratyzmu i samorządności. Tu przypomnę, że biorący udział np. w spotkaniu o określonym programie, obojętne czy zajmują miejsca na sali czy przy stole prezydialnym, moralnie zobowiązują się (zwłaszcza, jeśli wynika to choćby pośrednio z wygłoszonej przez siebie deklaracji) do działania na rzecz realizacji założeń, a "niedostrzeganie" np. listu czy e-mailu osoby spoza kręgu władzy jest oczywistym dowodem braku kultury oraz powodem wspomnianego wyobcowania się władzy.

Tak więc przedstawia się zapowiedziana w 2-gi akapicie analiza konkretnego zdarzenia. Wnioski wydają się tak oczywiste, że pozwolę sobie je pominąć. Dalej załączam uzupełniające opis kopie listów e-mail.


        Od: stachgla@gmail.com
        Do: izabela.grabowska@cpe.gov.pl
        Temat: Rzeczpospolita Lokalna 2020
        Data: 25 września 2012 20:48
List do Pani piszę zgodnie z tym, co uzgodniliśmy w trakcie naszej krótkiej rozmowy na zakończenie konferencji 20 b. m., swój udział w której krótko objaśniłem na stronie http://klubwmpg.pomorskie.pl/teksty/pozklub2.html#1. Przejrzenie po raz kolejny zawartości witryn internetowych C.A.L., ngo.pl, "Kapitał ludzki" i "Decydujmy razem", oraz podparte relacją Rafała Gębury (Burza mózgów lokalnych liderów http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosci/802404.html) przypomnienie przebiegu dwudniowej konferencji utwierdzają mnie w przekonaniu o braku rzeczywistego udziału uczestników spotkania w uporządkowaniu wniosków warsztatowych i tworzeniu programów działania. Na przykład, jak zapisał RG "Postulatów było więcej. Zdaniem Henryka Wujca, doradcy Prezydenta RP ds. społecznych, który uczestniczył w obradach - za dużo. - Część postulatów to nowe propozycje, część to pomysły sprzed lat. To wszystko wymaga uporządkowania". Niepokoi w tym urywku brak choćby zarysu koncepcji tego "porządkowania" - jak ono zostanie zorganizowane? R. G. zapisał wprawdzie iż "Organizatorzy zapewnili, że dwudniowa konferencja nie była jednorazowym wydarzeniem, a jej kontynuacja nastąpi już wkrótce", jednak z tego zdania wynika raczej przewidywanie kolejnego zjazdu nie będącego de facto kontynuacją, lecz rozpoczynającego od nowa jakąś akcję. Obawiam się, że "porządkowanie", podobnie jak we wszystkich znanych mi przypadkach, odbędzie się w bardzo szczupłym zamkniętym gronie nastawionym raczej na zaliczenie sobie w trybie urzędowym jakiegoś sukcesu, bez udziału większości uczestników, bez niezbędnego sceptycyzmu, a o całym wydarzeniu po kilku miesiącach nikt nie będzie pamiętał. Przecież i nasza konferencja, jak dowiedziałem się w rozmowach kuluarowych, była kolejną podobną, co jednak ani w programie, ani w wygłoszonych przemówieniach, ani w relacji R. G. nie zostało nawet wzmiankowane.
Nieco optymizmu w tej sprawie udzieliło mi zapewnienie, które usłyszałem od Pani, że wszyscy uczestnicy konferencji otrzymają od organizatorów jakieś listy e-mail, niezrozumiałe jest jednak, dlaczego sprawa tego podtrzymywania kontaktów nawiązanych w trakcie spotkania nie została oficjalnie zapowiedziana na sesji ogólnej. Znam bowiem rodaków i ich niechęć do wypowiadania się pisemnego, oraz brak zrozumienia istoty i sensu pracy zespołowej i wiem, że poczucie wspólnej odpowiedzialności za działanie, aby po chwilowym wybuchu entuzjazmu nie wygasło, należy systematycznie umacniać nadając mu przemawiającą do wyobraźni formę organizacyjną.
Sądzę więc, że w obiecywanym e-mail'u należy przedstawić wszystkim to, co niestety zostało zaniedbane w wystąpieniach na konferencji, że udział w spotkaniu zobowiązuje do kontynuowania pracy, co Internet bardzo ułatwia i upraszcza. Że powinniśmy się wszyscy poczuwać do odpowiedzialności przypominającej tak ważny w budownictwie nadzór autorski nad realizacją projektu, co zresztą nie wymaga znacznego czasu ani wysiłku. Po prostu każdy, nawet jeśli jego udział w autorstwie ograniczył się do biernego potakiwania, winien śledzić losy swoich oraz - w miarę możności - także wybranych cudzych postulatów i ew. swe zastrzeżenia lub nowe propozycje przekazywać innym.
Nie mając przekonania co do tego, czy moje pisanie nie trafi do przysłowiowego Berdyczowa, nie piszę o szczegółach zorganizowania pracy tak licznego zespołu z przesadą nazwanego przez R. G. "burzą mózgów". Na to będzie czas, gdy - być może - okaże się, że za Pani mglistymi obietnicami istnieje coś więcej niż pobożne życzenia i dobre chęci.
Stach Głąbiński. Gdańsk 2012-09-25

        Od: Izabela.Grabowska@cpe.gov.pl
        Do: stachgla@gmail.com
        Temat: RE: Rzeczpospolita Lokalna 2020
        Data: 26 września 2012 12:20
Witam, Do piątku 28/09 wyjdzie do wszystkich uczestników e-mail poruszający kwestie, o których Pan pisze. Będzie utworzony Sekretariat, na adres którego będzie można wysyłać komentarze, o których tez będziemy informować. W mailu opiszemy szczegóły, które jeszcze ustalamy. Jako materiał wstępny wyślemy postulaty w formie opracowanej na konferencji. Dziękując za uczestnictwo pozdrawiam
Izabela Grabowska Naczelnik Krajowego Ośrodka Europejskiego Funduszu Społecznego Centrum Projektów Europejskich ul. Domaniewska 39 A 02-672 Warszawa

        Od: stachgla@gmail.com
        Do: Izabela.Grabowska@cpe.gov.pl
        Temat: Re: Rzeczpospolita Lokalna 2020
        Data: 26 września 2012 14:06
Dziękuję za odpowiedź i zarazem proszę o przyjęcie kilku sugestii. Wspomniany Sekretariat, by spełniać rolę integrującą i aktywującą winien w możliwie dużym stopniu opierać się na ochotniczej, niepłatnej pracy osób rozliczanych z wykonywanych czynności i dyscyplinowanych, a zarazem nieodczuwających dyskryminacji w stosunku do zatrudnionych urzędowo. Oczywiście mowa jest o pracy zdalnej wykonywanej za pośrednictwem Internetu. Jako ważny czynnik integrujący i zapewniający łączność z całym środowiskiem powinna być wykorzystana witryna internetowa. Stanowiłaby ona zarazem "pokój" Sekretariatu, w której osoba współpracująca mogłaby mieć swoje "biurko" zapewniające poczucie kontaktu osobistego i umożliwiające jawność działania ważną jako czynnik integrujący w bardzo szerokim zakresie. Wyobrażam sobie, że zgłaszający się do współpracy (obojętne urzędnik, czy wolontariusz) winien zadeklarować wg swoich możliwości zobowiązanie co do czasu pracy (np. w każdy piątek godz. 20 - 21) i w tym zakresie powinien następnie podlegać dyscyplinie. Oczywiście kwestia, na czym ma polegać urzędowanie przy biurku zależy od wielu czynników i tu możliwości jest ilość nieograniczona tak, że omawianie tego przekracza pojemność krótkiego listu. W każdym bądź razie konieczne jest ustanowienie osoby operującej programem html, która odpowiada za to, by rezultaty pracy Sekretariatu były widoczne na właściwych stronach witryny (obsługa techniczna witryny). Zaznaczam przy tym, że jest to funkcja o minimalnych wymaganiach zarówno co do czasu jak i co do kwalifikacji (obsługuję w tym zakresie dwie witryny, więc wiem to z praktyki).
Stach Głąbiński

        Od: stachgla@gmail.com
        Do: rzeczpospolitalokalna@roefs.pl
        DW: izabela.grabowska@cpe.gov.pl
        Temat: Komentarz do postulatu
        Data: 1 października 2012 16:34

Dotyczy postulatu z grupy ZP - "Należy umożliwić wymianę elit w samorządzie. Trzeba wprowadzić dwukadencyjność. Niezbędna jest zmiana ustawy o samorządzie."
Postulat ograniczenia czasu pełnienia funkcji można realizować albo jako nakaz obciążony karami za jego niewykonanie, albo jako zalecenie moralnie obligujące wójta, burmistrza czy prezydenta miasta, jako że tych stanowisk głównie dotyczy sprawa. Mimo, że nie jest wykluczone propagowanie obu sposobów równolegle, zalecam rozwiązanie wolne od administracyjnego przymusu. Zarówno chodzi przy tym o znane mi zastrzeżenia wysunięte podczas dyskusji nad tą propozycją w grupie warsztatowej gminy Zakliczyn, jak i o uniknięcie mechanicznie stosowanych reguł przy jednoczesnym zapobieżeniu wpadaniu urzędów w rutynę. Ważnym argumentem za dokonywaniem zmian jest znana prawda (istotna np. w czasie operacji wojennych), że przywódca, który nie potrafi wychować sobie zastępców, z których każdemu może z pełnym zaufaniem powierzyć kontynuowania rozpoczętych prac, źle pełni swoją funkcję. Wymiana szefa powinna sprzyjać nowatorstwu, zapobiegać rutynie, zarazem jednak bez powodowania strat i nieporozumień na niższych szczeblach władzy.
Zarazem muszę wskazać grożącą nieporozumieniami niekonsekwencję widoczną w informacjach dostarczanych nam przez osoby nadzorujące działalność RL. Napisano np. w e-mailu, że "O wszelkich kwestiach będziemy Państwa na bieżąco informować głównie za pośrednictwem strony Rzeczpospolitej Lokalnej, ale także i korespondencji mailowej", gdy zarazem ani w liście elektronicznym, ani na witrynie internetowej nie ma śladu takiego działania poza opublikowaniem listy tematów, co do której także zresztą mam sporo uwag (np. brak informacji dotyczących autorstwa). Szczególnie chodzi w tym o przedstawianie do dyskusji otrzymywanej przez RL korespondencji. Biorąc bowiem pod uwagę, że listy są podstawową formą wpływającą na tworzenie się świadomej wspólnoty działania, należało po wspomnianym zdaniu dodać uwagę, albo że "dotychczas niestety żadnych listów od uczestników spotkania nie otrzymaliśmy", albo - zgodnie z prawdą - napisać parę słów o przysłanych przeze mnie (i być może jeszcze przez kogoś?) e-mailach (choćby: "przepraszam, ale nie mam czasu przeczytać"). Takie zupełne (poza nie mogącą nadrobić ten brak wspomnianą listą) pominięcie "wszelkich kwestii" zostało z pewnością odebrane jako oznakę przystosowania się RL do powszechnej niestety praktyki głoszenia pięknych zamierzeń (młodzież nazywa to mowa-trawa) bez zamiaru traktowania ich poważnie i przyzwyczajonych do takiej praktyki zniechęca do angażowania się w jakiejkolwiek formie.
Stach Głąbiński

        Od: Rzeczpospolitalokalna
        Do: StachG
        Wysłano: 2 października 2012 09:38
        Temat: Re: Komentarz do postulatu
Szanowny Panie, Dziękujemy za przesłane uwagi. Zgodnie z treścią naszej dotychczasowej korespondencji, do 15 października br. zbieramy uwagi, które po tym terminie zostaną umieszczone na stronach internetowych poświęconych wydarzeniu RL 2020.
Z poważaniem, Zespół Krajowego Ośrodka EFS

        Od: stachgla@gmail.com
        Do: "Rzeczpospolitalokalna" rzeczpospolitalokalna@roefs.pl
        Temat: Re: Komentarz do postulatu
        Data: 3 października 2012 15:05
Jestem bardzo zaniepokojony o realizację celów założonych dla RL 2020 ze względu na kilka faktów nasuwających obawę o możliwość wypaczenia społecznej treści przedsięwzięcia. Otóż z treści adresowanego wyłącznie do mnie e-mail wynika jednoznacznie, że zarządzający, wbrew zapewnieniu, że "Informacja o komentarzach, które wpłyną będzie Państwu przekazana, ... O wszelkich kwestiach będziemy Państwa na bieżąco informować głównie za pośrednictwem strony Rzeczpospolitej Lokalnej, ale także i korespondencji mailowej" (z treści apelu nazwanego podziękowaniem wg http://www.rzeczpospolitalokalna.org/index.php/o-wydarzeniu/podziekowanie), nie będą udzielali ogółowi uczestników informacji o postępie prac nad uporządkowaniem i rozwinięciem zaproponowanych w trakcie konferencji postulatów i projektów, że nie będziemy powiadamiani nawet o treści "komentarzy, które wpłyną". To odstępstwo od zadeklarowanych zasad postępowania, wynikające z treści e-mailu, a potwierdzone przez faktyczny brak - zarówno na witrynie internetowej, jak i w korespondencji - zapowiedzianego informowania, sprawia, że obiecywany raport, a także ew. dalsze efekty będą dziełem wyłącznie kilku osób. Przecież jedyne przekazane ogółowi zainteresowanych teksty, którym można (jednak z trudnością) przypisać przynależność do "wszelkich kwestii" to od ponad dwu tygodni nieaktualne zawiadomienie o możliwości udziału w zapowiedzianej konferencji, wspomniany apel, oraz załączone do listu rozesłanego przez e-mail przypomnienie zgłoszonych na konferencji tematów. Obawiam się więc, że naiwni uczestnicy RL 2020 zamiast rzeczywistego udziału w pracach, będą mieli złudne "poczucie wspólnej pracy nad raportem". W każdym bądź razie wobec mnie próba wmówienia takiego "poczucia" będzie nieskuteczna.
Z tego wszystkiego wnioskuję, że osoby urzędujące w centrum decyzyjnym mają niebezpieczną skłonność do składania nieprzemyślanych obietnic, których potem nie potrafią wypełnić, a zarazem - co stanowi problem ogólnopolski - nie radzą sobie z organizowaniem pracy w zespole większym niż kilka osób na dodatek zasiadających nos w nos przy jednym stole. Oczywiście, że obecnie, gdy zaniedbano założenia zrębów takiej wspólnoty działania podczas ogólnego spotkania, sprawa jest utrudniona, nie mniej można sporo uzyskać pod warunkiem jednak wykonywania na bieżąco obejmującej wszystkich wymiany informacji przez e-mail i z wykorzystaniem witryny internetowej. Nie sądzę, by możliwe było osiągnąć efekt zasługujący na określenie "burza mózgów", jednak zorganizowanie w skromnych wymiarach zdalnie wykonywanej nieustającej pracy zespołowej uważam za realne i to przy niewielkim nakładzie pracy.

Stach Głąbiński

        Od: stachgla@gmail.com
        Do: biuroposelskie@piotrzgorzelski.pl; piechota@piechota.info.pl; biuro@MieczyslawAugustyn.pl; sekretariatBM@mrr.gov.pl; listy@prezydent.pl; kontakt@premiermazowiecki.pl
        DW: izabela.grabowska@cpe.gov.pl; rzeczpospolitalokalna@roefs.pl
        Temat: Rzeczpospolita lokalna 2020
[powrót]
        Data: 26 stycznia 2013 19:10
19 i 20 września 2012 roku odbył się ze współudziałem PT Adresatów w Warszawie zjazd osób społecznie zaangażowanych, pod nazwą "Rzeczpospolita lokalna 2020" dokładniej objaśniony na stronie http://rzeczpospolitalokalna.roefs.pl/konferencja/rzeczpospolita-lokalna-2020-sejm-spolecznikow-bojowniko/opis/k. Cel tego przedsięwzięcia w skrócie można przedstawić jako pobudzenie i wykorzystanie dla dobra kraju aktywności działaczy możliwie licznych lokalnych społeczności w całej Polsce, którzy na miejscu otrzymali sposobność nawiązania kontaktów, wymiany doświadczeń i wskazania tematów dla wspólnego opracowania zarówno w skali gminy, miasta, regionu czy całego kraju. Zamierzenie nie ograniczało się do wskazanych dwu dni, lecz miało być kontynuowane w formie kontaktów e-mail i relacji publikowanych w Internecie na łamach wspomnianej witryny. W szerszej perspektywie - jak dowiedziałem się w trakcie obrad - zjazd był powtórzeniem podobnej imprezy (ew. posobnych imprez) z poprzednich lat i ma być w przyszłych latach ponawiany.
Niestety po zakończeniu zjazdu nie widzę żadnych oznak obiecanej kontynuacji: poza komunikatem z 28 IX (spis postulatów i zaproszenie do dyskusji) nie otrzymuję wiadomości, na wspomnianej witrynie ostatni zapis wykonano 24 września u. r., a na przesłane przez e-mail uwagi i pytania otrzymałem 26 IX jedynie ogólnikowe zapewnienia i obietnice. Wobec tak wyraźnych oznak zaniechania działalności organizatorów zjazdu apeluję do osób, które swoim autorytetem i wiedzą wsparły obrady, by wykorzystując posiadane możliwości podjęły działania zapobiegające zmarnowaniu wykonanej pracy i wyłożonych kosztów.
Stanisław Głąbiński http://stachglabinski.pomorskie.pl

List został przez wszystkich adresatów zlekceważony (brak jakiejkolwiek reakcji). Wiosną 2013 witryna internetowa "Rzeczpospolita lokalna 2020" została zlikwidowana, a jedyny ślad po konferencji stanowi kopia raportu na jednej ze stron ROEFS. Identycznie została potraktowana, zorganizowana 2015-03-12 przez Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej oraz Radę Działalności Pożytku Publicznego, konferencja na temat roli sektora non-profit w świadczeniu usług społecznych użyteczności publicznej.

Powrót do spisu tematów